Aktualizacja strony została wstrzymana

USOPAŁ integruje środowiska patriotyczne na Teneryfie. Młoda dziennikarka przestrzega przed wrogą infiltracją

XVIII Walne Zebranie Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej w Las Caletillas na Teneryfie połączone XX-leciem Założenia USOPAŁ stały się okazją do integracji środowisk patriotycznych. Prezes Jan Kobylański zaprosił na wyspę leżącą u północno-zachodniego brzegu Afryki, reprezentantów organizacji współpracujących z USOPAŁ na obczyźnie i w Polsce.

Zebrani na Teneryfie potępili uczestników okrągłego stołu, który umożliwił rozkradanie Polski. Zaapelowali o nie wspieranie tak skompromitowanych polityków w czasie wyborów. Za bardzo ważne uznano powstanie „reprezentacji politycznej narodowej młodzieży polskiej”, która powinna wziąć udział w wyborach. Potępiono też działania części polskich dyplomatów działających na szkodę Polaków. Z potępieniem zebranych spotkała się też: laicyzacja, promowanie homoseksualizmu, aborcja, ubój rytualny, przemilczanie prawdy historycznej o Wołyniu. Zebrani udzielili swego poparcia Radiu Maryja i Telewizji Trwam.

Uczestnicy spotkania mieli okazje, by podzielić się z zebranymi swoimi opiniami o Polsce i jej problemach, i pomysłami jak te problemy rozwiązywać. Agnieszka Piwar, sekretarz Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy i przewodnicząca Oddziału Warszawskiego KSD, w swoim przemówieniu wygłoszonym do zebranych osób, zwróciła uwagę, że Polacy są dziś w Polsce marginalizowani przez środowiska mające realną władzę – media III RP szerzą antypolskie, pełne nienawiści kłamstwa i ateistyczną propagandę; szkolnictwo nie zapewnia odpowiedniej edukacji; polityka władz wyniszcza ekonomicznie Polaków. Dziennikarka wyrażając radość z politycznej aktywizacji młodego pokolenia zwróciła uwagę na infiltracje tych środowisk przez agenturę sił wrogich Polsce. Zdaniem red. Piwar tylko pełne oparcie swoich działań na Bogu i Kościele katolickim może pokrzyżować plany wrogich sił.

Do metod infiltracji i destrukcji środowisk patriotycznych red. Piwar zaliczyła: instalowanie w środowiskach patriotycznych „odpowiednio wyszkolonych osób – głównie ze starych układów politycznych, czy wojskowych” których zadaniem jest sabotowanie wszelkich działań, wpływanie i zmienianie przekonań działaczy patriotycznych. Zdaniem przedstawicielki KSD wroga agentura składa się „głównie z postaci o psychopatycznym usposobieniu, to znaczy takich, które nie odczuwają żadnych skrupułów ani wstydu w dokonywaniu” destrukcji. Opisując wrogą agenturę red. Piwar zwróciła uwagę, że destruktywny element bez zahamowań zmienia poglądy tak, by w danej sytuacji korzystać z profitów lub dokonywać zleconych aktów destrukcji w środowiskach patriotycznych.

Konkludując swoją wypowiedź Agnieszka Piwar stwierdziła, że współpraca środowisk patriotycznych musi być oparta na zasadach moralnych. Jej zdaniem „w najściślejszych władzach nie powinno być miejsca dla tych, którzy mają niepewną przeszłość, uzasadnione wyroki sądowe na koncie, bądź jakieś rozprawy w trakcie, w związku z uzasadnionymi oskarżeniami o wyrządzenie krzywd współrodakom”.

Z publicznych internetowych deklaracji uczestników spotkania wynika, że delegatami z Polski byli liderzy Ruchu Narodowego: honorowy prezes Młodzieży Wszechpolskiej Robert Winnicki, honorowy prezes Obozu Narodowo-Radykalnego Przemysław Holocher i jego małżonka Anna – szefowa sekcji kobiet RN, Witold Tumanowicz oraz Artur Zawisza. Wśród uczestników znalazł się też publicysta Stanisław Michalkiewicz, senator PiS i doradca Ruchu Narodowego prof. Ryszard Bender. W spotkaniu brały także udział osoby nie zaangażowane w procesy integracyjne w ruchu narodowym, w tym lider Kongresu Nowej Prawicy Janusz Korwin Mikke, senator PiS Czesław Ryszka, Wojciech Podjacki prezes Ligi Obrony Suwerenności, redaktor naczelny Wirtualnej Polonii Włodzimierz Kuliński, mecenas Ryszard Parulski oraz redakcja katolickiego tygodnika „Niedziela” z ks. inf. Ireneuszem Skubisiem na czele.

Jan Bodakowski

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: nadesłanych materiałów redakcyjnych

Skip to content