Aktualizacja strony została wstrzymana

Ortodoksyjni Żydzi najbardziej znienawidzoną grupą w Izraelu

Badania opinii publicznej przeprowadzone przez izraelski ośrodek Gesher pokazują, że najbardziej znienawidzoną grupą w Izraelu są ortodoksyjni Żydzi (37%). Na tej niechlubnej liście następną grupą są imigranci z byłego Związku Sowieckiego (15.2%), „inni przesiedleńcy” (12.6%), mieszkańcy wspólnoty kibucników* (7.4%) oraz mieszkańcy Tel-Awiwu (3.1%). Na pytanie jaki czynnik wpływa najbardziej polaryzująco na życie społeczne, 42.1% respondentów powiedziało, że politycy, następnie media (39.4%) i rabini (9.2%).
Badania przeprowadzono w jedenastą rocznicę zamachu na premiera Yitzhaka Rabina na grupie 538 Izraelczyków.

* [kibbutzim – utopijna wspólnota socjalistyczno-syjonistyczna, stawiająca sobie za cel wychowanie poprzez pracę, niedaleki odłam socjalizmu narodowego, w równie specyficzny sposób gloryfikującego wychowanie poprzez pracę]

.