Ortodoksyjni Żydzi najbardziej znienawidzoną grupą w Izraelu

Aktualizacja: 2006-11-1 12:00 am

Badania opinii publicznej przeprowadzone przez izraelski ośrodek Gesher pokazują, że najbardziej znienawidzoną grupą w Izraelu są ortodoksyjni Żydzi (37%). Na tej niechlubnej liście następną grupą są imigranci z byłego Związku Sowieckiego (15.2%), “inni przesiedleńcy” (12.6%), mieszkańcy wspólnoty kibucników* (7.4%) oraz mieszkańcy Tel-Awiwu (3.1%). Na pytanie jaki czynnik wpływa najbardziej polaryzująco na życie społeczne, 42.1% respondentów powiedziało, że politycy, następnie media (39.4%) i rabini (9.2%).
Badania przeprowadzono w jedenastą rocznicę zamachu na premiera Yitzhaka Rabina na grupie 538 Izraelczyków.

* [kibbutzim – utopijna wspólnota socjalistyczno-syjonistyczna, stawiająca sobie za cel wychowanie poprzez pracę, niedaleki odłam socjalizmu narodowego, w równie specyficzny sposób gloryfikującego wychowanie poprzez pracę]

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów redakcyjnych
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=690 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]