Aktualizacja strony została wstrzymana

Gigant naftowy nie uległ homolobby

Akcjonariusze jednego z największych amerykańskich gigantów naftowych – Exxon Mobil – nie ulegli naciskom ze strony lobby homoseksualnego i zdecydowanym głosem odrzucili żądania przyznania specjalnych praw pracownikom homoseksualnym. Miały to być tzw. zasady równości (Equal Employment Opportunity). Wniosek ten firma odrzuciła 14. rok z rzędu.

Decyzja zapadła podczas dorocznego zgromadzenia akcjonariuszy koncernu, które odbyło się w ostatnich dniach w Dallas. Jak wyjaśnia portal LifeSiteNews, żądania lobby homoseksualnego zostały odrzucone przeważającą większością głosów. Aż 81 proc. akcjonariuszy wyraziło swój sprzeciw wobec wprowadzenia nowej polityki firmy, której celem byłoby promowanie homoseksualnych standardów.

Tim Wildmon, prezes American Family Association (AFA), największego stowarzyszenia rodzin chrześcijańskich w Stanach Zjednoczonych, zwrócił uwagę, iż w przypadku przyjęcia przez akcjonariuszy odpowiedniej uchwały zgodnej z oczekiwaniami lobby homoseksualnego koncern zmuszałby wszystkich pracowników do udziału w odpowiednich szkoleniach promujących wśród zatrudnionych przez Exxon Mobil postawę akceptacji dla stylu życia i zachowania homoseksualnego. Szkolenia te dotyczyłyby wszystkich pracowników bez względu na ich przekonania religijne i moralne.

Lobby homoseksualne domaga się przede wszystkim przyznania parom osób tej samej płci takich samych świadczeń pracowniczych, jakie przysługują małżeństwom.

Zwrócono uwagę, iż koncern zawsze sprzeciwia się wszelkim „formom dyskryminacji”, a obowiązujące w nim regulacje prawne są wystarczające. Dlatego też – jak podkreślono – żądania lobby homoseksualnego są niepotrzebne. Ponadto koncern zaznaczył, że stosowana przez niego polityka jest zgodna z prawem poszczególnych krajów, w których działa.

Z kolei Tony Perkins z Family Research Council, którego cytuje portal LifeSiteNews, wyjaśnił, że w minionych latach dorocznemu spotkaniu akcjonariuszy Exxon Mobil towarzyszyły protesty grupy aktywistów, którzy żądali „kapitulacji” względem propozycji homoseksualistów. W tym roku tylko jeden aktywista pokazał się przed budynkiem, w którym obradowali akcjonariusze.

Izabela Kozłowska

Za: Nasz Dziennik, Wtorek, 4 czerwca 2013 | http://www.naszdziennik.pl/swiat/34692,gigant-naftowy-nie-ulegl-homolobby.html

Skip to content