Aktualizacja strony została wstrzymana

Lwów zagrożony

Podczas 37 sesji Konferencji Generalnej UNESCO może zostać podjęta decyzja o wyłączeniu lwowskiej starówki z listy Światowego Dziedzictwa – taką informację podał kierownik Wydziału Ochrony Dziedzictwa Kulturowego lwowskiej administracji wojewódzkiej Walerij Potiuk.

– Przyczyniły się do tego liczne nieprawidłowości. Mamy zbyt wiele samowolnych dobudówek, nadbudówek na zabytkowych kamienicach, które powstają wbrew obowiązującym kryteriom. Poza tym, nie mamy we Lwowie określonych granic strefy historycznej zespołu staromiejskiego i nie określiliśmy strefy ochronnej UNESCO.

Podobne powody zagrażają Ławrze Kijowsko-Peczerskiej i soborowi św. Sofii w Kijowie – wszystkie obiekty mogą zostać skreślone z listy Światowego Dziedzictwa.

Z tak kategoryczną opinią nie zgadza się Lilia Onyszczenko, przewodnicząca Urzędu ds. Ochrony Historycznego Środowiska Lwowskiej Rady Miejskiej. Podkreśla, iż podczas 37 sesji Konferencji Generalnej UNESCO, która odbędzie w czerwcu w Kambodży, ogłoszone zostanie jedynie sprawozdanie podsumowujące monitorowanie lwowskiej starówki w maju 2012 r.

– Nikt nie mówi o wyłączeniu lwowskiej starówki z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Sprawozdania monitoringu są sporządzane regularnie. Po ich odczytaniu omawiane są nieprawidłowości i problemy. Natomiast procedura wyłączenia z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO jest równie długa, co umieszczanie na niej.

Początkowo obiekt zostaje wpisany na listę obiektów zagrożonych, a dopiero później, jeśli problem nie zostanie rozwiązany, można mówić o wyłączeniu, – podsumowuje Lilia Onyszczenko.

W sprawozdaniu, podsumowującym monitorowanie lwowskiej starówki w maju 2012 r. zawarta jest rekomendacja natychmiastowego wstrzymania (albo złożenia do Centrum Światowego Dziedzictwa raportów projektów do zbadania i oceny) następujących projektów: projekt zespołu hotelowego przy ul. Fedorowa 23-25, projekt budynku mieszkalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ul. Krywonosa 1, projekt zabudowy przy ul. Dowbusza 15.

Na najbliższej sesji UNESCO konferencja generalna rozważy możliwość włączenia 16 drewnianych cerkwi w Karpatach na listę Światowego Dziedzictwa. 4 z nich leżą na terenach województwa lwowskiego.

zaxid.net/Kurier Galicyjski/KRESY.PL

Za: Kresy.pl (24 maja 2013) | http://www.kresy.pl/wydarzenia,ukraina?zobacz/lwow-zagrozony&utm_source=rss&utm_campaign=rss