Sataniści i poganie w więzieniach brytyjskich otrzymują wolne z okazji święta Halloween

Aktualizacja: 2006-10-30 12:00 am

Kilkuset więźniów, wyznawców szatana, odbywających karę pozbawienia wolności w Wielkiej Brytanii, otrzyma jednodniowe zwolnienie z pracy z okazji święta Halloween. Obawiając się sądowych procesów, zarząd więziennictwa przyznaje przywileje zwolnienia z pracy każdemu więźniowi w dniu ich święta religijnego. W święta chrześcijańskie wolne otrzymują więźniowie-chrześcijanie (trzy dni w roku), w święta żydowskie – więźniowie-Żydzi (siedem dni w roku), w święta muzulmańskie – Muzułmanie (najwięcej, bo 26 dni wolnych w roku), itd, a w święta Halloween, wolne przyznano wyznawcom szatana i zadeklarowanym poganon. Obecnie w więzieniach brytyjskich przebywa 288 zadeklarowanych satanistów. Rzecznik prasowy Zarządu Więziennictwa twierdzi, że “jesteśmy oddani sprawie traktowania więźniów z godnością, co zawiera w sobie również respektowanie wszystkich religii.”

W szaleństwie poprawności politycznej, w więzieniach serwowane jest mięso Halal (muzułmański odpowiednik koszernej żywności), pomimo że Muzułmanie stanowią mniej niż osiem procent populacji więźniów. Nie brakuje jednak i prześladowań: chrześcijanin odbywający karę więzienia w West Sussex, zaskarżył władze więzienne o uniemożliwienie chrześcijanom z tego więzienia uczestniczenia w Pasterce Bożonarodzeniowej o północy.

 

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=685 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]