Aktualizacja strony została wstrzymana

Sataniści i poganie w więzieniach brytyjskich otrzymują wolne z okazji święta Halloween

Kilkuset więźniów, wyznawców szatana, odbywających karę pozbawienia wolności w Wielkiej Brytanii, otrzyma jednodniowe zwolnienie z pracy z okazji święta Halloween. Obawiając się sądowych procesów, zarząd więziennictwa przyznaje przywileje zwolnienia z pracy każdemu więźniowi w dniu ich święta religijnego. W święta chrześcijańskie wolne otrzymują więźniowie-chrześcijanie (trzy dni w roku), w święta żydowskie – więźniowie-Żydzi (siedem dni w roku), w święta muzulmańskie – Muzułmanie (najwięcej, bo 26 dni wolnych w roku), itd, a w święta Halloween, wolne przyznano wyznawcom szatana i zadeklarowanym poganon. Obecnie w więzieniach brytyjskich przebywa 288 zadeklarowanych satanistów. Rzecznik prasowy Zarządu Więziennictwa twierdzi, że „jesteśmy oddani sprawie traktowania więźniów z godnością, co zawiera w sobie również respektowanie wszystkich religii.”

W szaleństwie poprawności politycznej, w więzieniach serwowane jest mięso Halal (muzułmański odpowiednik koszernej żywności), pomimo że Muzułmanie stanowią mniej niż osiem procent populacji więźniów. Nie brakuje jednak i prześladowań: chrześcijanin odbywający karę więzienia w West Sussex, zaskarżył władze więzienne o uniemożliwienie chrześcijanom z tego więzienia uczestniczenia w Pasterce Bożonarodzeniowej o północy.

 

Skip to content