Wspólne “rekolekcje” Sikhów i amerykańskich katolickich duchownych

Aktualizacja: 2006-10-30 12:00 am

Przedstawiciele oddziału amerykańskiego światowego Związku Sikhów oraz przedstawiciele biskupiego Komitetu do spraw Ekumenicznych i Stosunków Międzyreligijnych amerykańskiej Konferecji Biskupów (USCCB), spotkali się w dniach 5-7 października br. na katolicko-sikhijskich “rekolekcjach”. Po bogatych spotkaniach w seminarium Immaculate Conception Seminary w Huntington na Long Island (Nowy Jork), każdego wieczora tych trzydniowych “rekolekcji”, przedstawiciele dwóch stron uczestniczyli w “spotkaniu modlitewnym” w pobliskim ośrodku Mata Sahib Kaur Gurdwara w Glen Cove. Jak informuje komunikat umieszczony na oficjalnej stronie internetowej Konferencji Biskupów, celem spotkania było “zagłębianie się w duchowe nauczanie obu wspólnot”. Przedstawiciele “dzielili się swoimi świętymi tekstami”. Jak stwierdza komunikat: “Wszyscy uczestnicy zachwycali się porównaniami w siłach opisowych świętych tekstów Sikhów i Chrześcijan”.

Tak jak Konferencja Biskupów Amerykańskich, również i Radio Watykańskie w pozytywnym tonie podało informację o “rekolekcjach” z Sikhami:

“Członkowie obydwu delegacji uczestniczyli w modlitwach, wymieniali swoje doświadczenia wiary, wskazując zarazem na konieczność poszanowania istniejących różnic. Obydwie strony wyraziły zaniepokojenie z powodu trudności na jakie napotykają wspólnoty emigrantów w USA. Mówiono też o wyzwaniach jakie stawia przed wierzącymi proces laicyzacji, a także o potrzebie większego poszanowania wolności religijnej i praw człowieka w Azji.”

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=682 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]