Aktualizacja strony została wstrzymana

Nieprawidłowości w finansowaniu organizacji działających na rzecz Polonii

Sejmowa Komisja Łączności z Polakami za Granicą wyraziła zaniepokojenie wobec sposobu przyznawania pieniędzy przez MSZ organizacjom działających na rzecz Polonii. 

Na wniosek posła Jana Dziedziczaka w przyjętym dezyderacie komisja zwróciła się do NIK, aby ta zbadała przebieg konkursu i jego procedury.

Jak podkreślali politycy PiS, przy przyznawaniu dotacji mogło dojść do nieprawidłowości; w związku z tym zapowiedzieli również, że zawiadomią prokuraturę.

Poseł Jan Dziedziczak – członek sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych odniósł się do wypowiedzi wiceministra spraw zagranicznych Janusza Ciska, który stwierdził, że jeżeli chodzi o sprawozdawczość niektórych dużych fundacji to jest ona na bardzo złym poziomie. Jak tłumaczył poseł, jeżeli minister wie o nieprawidłowościach to powinien zawiadomić niezwłocznie stosowne ograny.

Dlatego polityk przedłożył komisji do przyjęcia dwa dezyderaty.

– Komisja wzywa ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego do złożenia osobistych wyjaśnień na forum komisji w sprawie trybu przyznawania dotacji oraz nieprawidłowości w trakcie przyznawania dotacji fundacji Rozwoju Myśli Obywatelskiej. Do czasu wyjaśnienia powyższych bulwersujących wydarzeń, komisja postuluje o odsunięcie wiceministra Janusza Ciska od sprawowania nadzoru nad Departamentem Polonii i Polaków za Granicą. Druga moja propozycja i drugi dezyderat: Komisja Łączności z Polakami za Granicą wnioskuje do Najwyższej Izby Kontroli o pilne przeprowadzenie kontroli w zakresie trybu, oraz przeprowadzenia konkursu na realizację zadania publicznego: „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 roku” – podkreślał poseł Jan Dziedziczak.

MSZ przyznało z puli środków przeznaczonych na projekt „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą” 1,4 mln zł Fundacji Rozwoju Myśli Obywatelskiej.

Według doniesień medialnych, fundacja została zarejestrowana półtora miesiąca przed rozpoczęciem konkursu na przyznanie środków, a jej prezesem jest znajomy Sławomira Mitrowskiego, doradcy wiceministra spraw zagranicznych Janusza Ciska.

W Fundacji pracować miała również Lucie Szymanowska, żona Macieja Szymanowskiego, asystenta Ciska. Mitrowski i Szymanowski stracili już swoje stanowiska w MSZ.

RIRM

Za: Radio Maryja (05 kwietnia 2013) | http://www.radiomaryja.pl/informacje/nieprawidlowosci-w-finansowaniu-organizacji-dzialajacych-na-rzecz-polonii/

Skip to content