List Franciszka I do rabina Rzymu: „Przyczynię się do rozwinięcia relacji pomiędzy Żydami i katolikami w duchu Soboru Watykańskiego II”

Papież Franciszek I już w trzecim dniu po Konklawe i na cztery dni przed oficjalnymi uroczystościami przejęcia insygniów władzy papieskiej, napisał list do głównego rabina Rzymu, Ricardo Di Segni, w którym spodziewa się, iż jako nowy papież „przyczyni się do dalszego wzmocnienia relacji pomiędzy Żydami a katolikami”.

„Wyrażam głęboką nadzieję” – pisze Franciszek I – „że przyczynię do do rozwinięcia relacji pomiędzy Żydami i katolikami, utrzymywanymi od Soboru Watykańskiego II, w duchu odnowionej współpracy przełożonej na służbę ku coraz większej harmonii świata, zgodnie z wolą Stworzyciela.”

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: Buenos Aires Herald (Thursday, March 14, 2013) | http://www.buenosairesherald.com/article/126378/francis-wants-to-contribute-to-catholicjewish-relations | Francis wants to 'contribute' to Catholic-Jewish relations

Skip to content