Aktualizacja strony została wstrzymana

Aborcja – początek dał Hitler

Kalendarz polski codzienny

zdjecie

Plakat Fundacji Pro – Prawo do Źycia w centrum Poznania (2011) (R. SOBKOWICZ)

9 marca 1943 r. kanclerz Rzeszy Adolf Hitler zalegalizował aborcję na okupowanych ziemiach polskich. Na ziemiach włączonych do Rzeszy – nie… Nowe „prawo” dotyczyło Polek i innych kobiet „niższych rasowo”! Niemek nie… Po raz pierwszy w dziejach na ziemi polskiej w nieograniczonym zakresie można było „legalnie” zabijać dzieci poczęte!

Senator Jan Maria Jackowski przypomniał niedawno, że prof. Erhard Wetzel, niemiecki „ekspert” od „polityki ludnościowej”, zalecał w 1942 r. nakłanianie Polek do zabijania dzieci poczętych: „Spędzanie płodu musi być na całym obszarze Polski niekarane. Środki służące do spędzania płodu i środki zapobiegawcze mogą być w każdej formie publicznie tolerowane, przy czym nie może to pociągać za sobą jakichkolwiek policyjnych konsekwencji. Przeciwko instytucjom i osobom, które trudnią się zawodowo spędzaniem płodu, nie powinny być wszczynane policyjne dochodzenia [!]. Poprzez środki propagandy, a w szczególności przez prasę, radio, kino, ulotki, krótkie broszury, odczyty uświadamiające itp. należy stale wpajać w ludność myśl, jak szkodliwą rzeczą jest posiadanie wielu dzieci. Powinno się wskazywać koszty, jakie dzieci powodują, mówić, co można by zdobyć dla siebie za te wydatki. Można wskazywać na wielkie niebezpieczeństwa dla zdrowia, które mogą grozić kobiecie przy porodzie”…

Znamy dziś dobrze te argumenty! Nie znaliśmy tylko ich źródła!

Fundacja Pro – Prawo do Źycia pokazała na wystawie „Wybierz życie” zdjęcia zabitych dzieci poczętych. Zestawiła je z fotografiami najmłodszych ofiar wojen, zamachów. Pisano wtedy, że „ekspozycje na ulicach polskich miast wzbudzały kontrowersje ze względu na drastyczność pokazywanych zdjęć”, a przedstawicieli Fundacji ciągano po sądach! Co jest w opinii obłudników „drastyczne”: krwawe ludzkie strzępy czy fakt, że aborcję na życzenie zalegalizował w Polsce Hitler?

Piotr Szubarczyk

Za: Nasz Dziennik, Sobota-Niedziela, 9-10 marca 2013, Nr 58 (4597) | http://naszdziennik.pl/wp/26264,aborcja-poczatek-dal-hitler.html