Papież Benedykt XVI zaostrzył przepisy dotyczące udzielania Komunii świętej

Aktualizacja: 2006-10-24 12:00 am

Decyzją papieża Benedykta XVI, tzw. szafarze nadzwyczajni nie mogą już asystować przy puryfikacji naczyń liturgicznych podczas Mszy świętej. Przewodniczacy Konferencji Biskupów Amerykańskich, bp William S. Skylstad oznajmił, że podczas audiencji 9 czerwca br. kardynał Francis Arinze, Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przedstawił zapytanie w tej sprawie Papieżowi, który “udzielił odpowiedzi negatywnej”. Wobec tej decyzji, dnia 23 października br. bp W. Skylstad wystosowal list do biskupów amerykańskich i polecił aby poinformowali oni wszystkich księży w swoich diecezjach o dokonanej zmianie obowiązujących od 2002 roku przepisów i zniesieniu tymczasowego indultu.

Wraz z listem i odpowiedzią kardynała Arinze, biskupi amerykańscy otrzymają nowy dokument przygotowany przez Komisję Liturgiczną Konferecji Biskupów Amerykańskich pt “Siedem pytań dotyczących udzialania Komunii świętej pod obiema postaciami”, w którym podkreśla się, że “Chrystus jest w pełni obecny pod każdą z postaci [Chleba i Wina]”. Kardynał Arinze zwraca uwagę na możliwość udzielania Komunii św. poprzez zanurzenie Ciała Pańskiego we Krwi, lecz udzielania “tylko i wyłącznie na język”. Dokument podkreśla też, że tzw. nadzwyczajni szafarze “zostali powołani wyłącznie dla tych przypadków, w których nie ma wystarczającej liczby szafarzy zwykłych do udzielania Komunii świętej.”

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów redakcyjnych
Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=671 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]