Aktualizacja strony została wstrzymana

Sąd nowojorski zobowiązuje instytucje katolickie do oferowania swoim pracownikom środków antykoncepcyjnych

Decyzją nowojorskiego Sądu Apelacyjnego katolickie instytucje zobowiązane zostały do oferowania środków antykoncepcyjnych swoim pracownikom. Po rozpatrzeniu sprzeciwu wniesionego przez katolicką organizację charytatywną Catholic Charities na decyzję sądu stanowego z 2002 roku, sąd umotywował swoją decyzję koniecznością prawa stanowego do „wspierania równości płci oraz do oferowania lepszej opieki zdrowotnej kobietom”.

Komentatorzy zwracają uwagę na niebezpieczny precedens, w którym sądy decydują o wewnętrznych przepisach i funkcjonowaniu instytucji religijnych. Jeden z prawników wskazuje na to, że „Decyzja ta jest jeszcze jednym przykładem zagrożenia jakie sekularyzacja przynosi organizacjom chrześcijańskim.”

Sąd nie uważa jednak, że naruszone zostało konstytucyjne prawo do wolności religijnej, ponieważ „Decyzja ta i obowiązujące przepisy nie ingerują w prawo do wolności komunikowania bądź zaniechania komunikowania jakiegokolwiek przesłania Powód uważa za stosowne, ani nie zabrania zawierania porozumienień z kimkolwiek.” Sąd zaznaczył jednak, że rozpatrzenie tej sprawy byłoby o wiele trudniejsze, gdyby instytucja zatrudniala większą liczbę katolików sprzeciwiających się antykoncepcji, motywujących swój sprzeciw zasadami religijnymi.

Wobec decyzji spodziewane jest wniesienie odwołania do Sądu Najwyższego.

.