Aktualizacja strony została wstrzymana

Nowe święto państwowe w Rosji

1 sierpnia Rosjanie będą obchodzić Dzień Pamięci Źołnierzy Rosyjskich Poległych w Pierwszej Wojnie Światowej.

Prezydent Władimir Putin podpisał ustawę federalną ustanawiającą nowe święto w dniu 1 sierpnia. Tym samym wprowadzono również poprawki do ustawy federalnej o rocznicach i dniach „chwały rosyjskiego oręża”. Dzień 1 sierpnia obchodzono dotychczas w rosyjskich cerkwiach w Rosji, na Ukrainie i Białorusi. Odbywały się również ceremonie złożenia kwiatów na cmentarzach wojskowych w tych krajach.

Od 2009 r. rosyjskie organizacje społeczne rozpoczęły kampanię na rzecz ustanowienia święta. Aktywność w tym względzie zaczęły przejawiać również stowarzyszenia Rosjan na Łotwie – szczególnie w Dyneburgu, gdzie uroczystości związane z wybuchem Pierwszej Wojny Światowej obchodzone są od 2009 r. W ich organizacji od 2012 pomaga miejscowy rosyjski konsulat generalny.

W kwietniu 2012 członek Rady Federacji A. I. Lisicin wniósł pod obrady rosyjskiego parlamentu projekt zmian w wymienionej wyżej ustawie federalnej. Ostatecznie Rada Federacji przegłosowała poprawki 26 grudnia 2012 r. Teraz uzyskały one aprobatę ze strony prezydenta.

Źródło: regunum.ru

Za: Portal Arkana (02-01-2013) | http://www.portal.arcana.pl/Nowe-swieto-panstwowe-w-rosji,3473.html?

Skip to content