Kolczykowanie języka niebezpieczną dla zdrowia i życia praktyką – ostrzegają amerykańscy lekarze

Aktualizacja: 2006-10-18 12:00 am

Specjalistyczne pismo środowiska medycznego Journal of the American Medical Association – JAMA, opublikowało w najnowszym wydaniu (18-10-06), badania dotyczące skutków przekłuwania (kolczykowania) języka.

Pismo przytacza dokumentację przypadków medycznych będących następstwem tych często groźnych dla życia praktyk. Do powikłań tej coraz powszechniejszej mody, lekarze zaliczają między innymi: tężec, infekcję mięśnia sercowego, wrzody mózgu, kruszenie się zębów i zapadanie się dziąseł. Właśnie przekłuwanie języka jest szczególnie niebezpieczne – ostrzegają lekarze, gdyż język jest bardzo bogaty w naczynia krwionośne, co powoduje szybkie rozprzestrzenianie się infekcji na cały organizm, oraz znajdują się w jego sąsiedztwie bardzo ważne nerwy.

Lekarze przytaczają przypadek pacjentki z Włoch, która w wyniku kolczykowania języka doznała uszkodzenia nerwu trójdzielnego, co objawia się tzw. chorobą samobójcy, czyli niewyobrażalnymi, często powtarzającymi się bólami. Długie leczenie silnymi środkami przeciwbólowymi nie przynosiło rezultatów, dopiero wyjęcie kolczyka spowodowało poprawę. Dyrektor ośrodka pomocy pacjentom z uszkodzonym nerwem trójdzielnym Trigeminal Neuralgia Association, Alana Greca powiedziała, że pacjentka ta miała szczęście, gdyż po przekłuciu języka może nastąpić trwałe uszkodzenie nerwu.


ZOB. RÓWNIEŻ:

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie opracowanie wlasne
Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=654 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]