Aktualizacja strony została wstrzymana

Kolczykowanie języka niebezpieczną dla zdrowia i życia praktyką – ostrzegają amerykańscy lekarze

Specjalistyczne pismo środowiska medycznego Journal of the American Medical Association – JAMA, opublikowało w najnowszym wydaniu (18-10-06), badania dotyczące skutków przekłuwania (kolczykowania) języka.

Pismo przytacza dokumentację przypadków medycznych będących następstwem tych często groźnych dla życia praktyk. Do powikłań tej coraz powszechniejszej mody, lekarze zaliczają między innymi: tężec, infekcję mięśnia sercowego, wrzody mózgu, kruszenie się zębów i zapadanie się dziąseł. Właśnie przekłuwanie języka jest szczególnie niebezpieczne – ostrzegają lekarze, gdyż język jest bardzo bogaty w naczynia krwionośne, co powoduje szybkie rozprzestrzenianie się infekcji na cały organizm, oraz znajdują się w jego sąsiedztwie bardzo ważne nerwy.

Lekarze przytaczają przypadek pacjentki z Włoch, która w wyniku kolczykowania języka doznała uszkodzenia nerwu trójdzielnego, co objawia się tzw. chorobą samobójcy, czyli niewyobrażalnymi, często powtarzającymi się bólami. Długie leczenie silnymi środkami przeciwbólowymi nie przynosiło rezultatów, dopiero wyjęcie kolczyka spowodowało poprawę. Dyrektor ośrodka pomocy pacjentom z uszkodzonym nerwem trójdzielnym Trigeminal Neuralgia Association, Alana Greca powiedziała, że pacjentka ta miała szczęście, gdyż po przekłuciu języka może nastąpić trwałe uszkodzenie nerwu.


ZOB. RÓWNIEŻ:

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: opracowanie wlasne |

Skip to content