Papież do Aborygenów: “pozostańcie wierni swoim własnym tradycjom”

Aktualizacja: 2006-10-17 12:00 am

Papież Benedykt XVI w swoim przesłaniu do Aborygenów australijskich wezwał do “pozostania wiernym” swoim własnym tradycjom. List Papieża odczytany został przez australijskiego kardynała Edwarda Cassidy w obecności 600 uczestników organizacji Aborygenów National Aboriginal oraz katolickiej Strait Islander Catholic Council, a spotkanie odbyło się w 20 rocznicę wizyty papieża Jana Pawła II w miejscowości Alice Springs. Papież Benedykt XVI zwrócił się do Aborygenów słowami: “Namawiam starszyznę do sprawowania mądrej władzy poprzez wierność swoim własnym tradycjom – poprzez pieśni, opowiadania, malunki i tańce”, a młodych wezwał: “Trzymajcie światło nadziei zapalone i maszerujcie dumni! (“Walk tall!”)”

Przesłanie Benedykta XVI jest konsekwentną kontynuacją swojego poprzednika, który podczas swojej wizyty w Australii wzywał do “pozostania wiernym” tradycjom przy jednoczesnym adaptowaniu “żyjącej kultury, kiedykolwiek jest to wymagane”.

 

KOMENTARZ BIBUŁY: Zaiste, czy tak ma wyglądać ewangelizacyjne przesłanie Papieża? Czy dalej ludy Aborygenów mają pielęgnować tradycję swoich przodków czczących bożki zwierząt i roślin – bo tak właśnie ta tradycja wygląda? Czy na tym ma polegać “Ewangelizacja na miarę Trzeciego Tysiąclecia”, tak mocno akcentowana przez pontyfikat Jana Pawła II, która poprzez Namiestnika Chrystusowego wzywa do trwania w błędzie i pielęgnowania tradycji pogańskiej? Zaiste, albo Chrystus się mylił mówiąc “Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14,6), albo posoborowe Międzynarodowe (i międzywyznaniowe…) Komisje Teologiczne, dla których “jurydyczna” przynależność do Kościola nie jest konieczna, a tak naprawdę, to nawet duchowa więź z Chrystusem jest już zbędna.
“Trwajcie w swojej własnej tradycji!”- powinien wykrzyknąć wysłannik Papieża pewnemu lokalnemu przywódcy w 966 roku, bo przecież takie piękne były tańce Polan.

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=653 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]