Aktualizacja strony została wstrzymana

Papież do Aborygenów: „pozostańcie wierni swoim własnym tradycjom”

Papież Benedykt XVI w swoim przesłaniu do Aborygenów australijskich wezwał do „pozostania wiernym” swoim własnym tradycjom. List Papieża odczytany został przez australijskiego kardynała Edwarda Cassidy w obecności 600 uczestników organizacji Aborygenów National Aboriginal oraz katolickiej Strait Islander Catholic Council, a spotkanie odbyło się w 20 rocznicę wizyty papieża Jana Pawła II w miejscowości Alice Springs. Papież Benedykt XVI zwrócił się do Aborygenów słowami: „Namawiam starszyznę do sprawowania mądrej władzy poprzez wierność swoim własnym tradycjom – poprzez pieśni, opowiadania, malunki i tańce”, a młodych wezwał: „Trzymajcie światło nadziei zapalone i maszerujcie dumni! („Walk tall!”)”

Przesłanie Benedykta XVI jest konsekwentną kontynuacją swojego poprzednika, który podczas swojej wizyty w Australii wzywał do „pozostania wiernym” tradycjom przy jednoczesnym adaptowaniu „żyjącej kultury, kiedykolwiek jest to wymagane”.

 

KOMENTARZ BIBUŁY: Zaiste, czy tak ma wyglądać ewangelizacyjne przesłanie Papieża? Czy dalej ludy Aborygenów mają pielęgnować tradycję swoich przodków czczących bożki zwierząt i roślin – bo tak właśnie ta tradycja wygląda? Czy na tym ma polegać „Ewangelizacja na miarę Trzeciego Tysiąclecia”, tak mocno akcentowana przez pontyfikat Jana Pawła II, która poprzez Namiestnika Chrystusowego wzywa do trwania w błędzie i pielęgnowania tradycji pogańskiej? Zaiste, albo Chrystus się mylił mówiąc „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14,6), albo posoborowe Międzynarodowe (i międzywyznaniowe…) Komisje Teologiczne, dla których „jurydyczna” przynależność do Kościola nie jest konieczna, a tak naprawdę, to nawet duchowa więź z Chrystusem jest już zbędna.
„Trwajcie w swojej własnej tradycji!”- powinien wykrzyknąć wysłannik Papieża pewnemu lokalnemu przywódcy w 966 roku, bo przecież takie piękne były tańce Polan.

 

.