Aktualizacja strony została wstrzymana

Prokuratura niemiecka wszczęła śledztwo przeciwko bp. Richardowi Williamson

Sąd niemiecki w Nuremberg-Fuerth odmówił interwencji mającej polegać na zakazie emisji w Niemczech nagrania z wywiadem przeprowadzonym przez szwedzką telewizję z biskupem Richardem Williamson – stwiedza stacja CNN. Z wnioskiem tym zwrócili się prawnicy biskupa, zdając sobie sprawę, iż jakakolwiek forma uznana za tzw. negowanie Holokaustu jest w Niemczech obarczona karami więzienia do lat pięciu.

Prawnicy biskupa argumentowali, iż nagranie, jakkolwiek dokonane na terenie Niemiec, zostało wyemitowane w innym kraju i w związku z tym nie powinno stanowić dowodu przed sądami niemieckimi. Sąd odpowiedział, że programy szwedzkiej sieci telewizyjnej są dostępne poprzez satelitę w innych krajach oraz poprzez Internet. Argument sądu jasno wskazuje, że jedynym celem swojej decyzji jest doprowadzenie za wszelką cenę do skazania biskupa katolickiego za „negowanie Holokaustu”.

Niemiecki prokurator rejonu Regensburg, Guenther Ruchdaeschel przyznał, że władze wszczęły już śledztwo przeciwko biskupowi Richardowi Williamson, za wypowiedziane przez niego uwagi, które w opinii prokuratora mogą być uznane za „nawoływanie do nienawiści rasowej”.


Biskup Richard Williamson z Bractwa św. Piusa X, powiedział w wywiadzie, że nie wierzy w ludobójcze wykorzystanie komór gazowych w niemieckich obozach koncentracyjnych oraz zakwestionował oficjalną liczbę „6 milionów ofiar żydowskich”. Stosujące terror psychologiczny środowiska żydowskie, zastraszają każdego kto ośmieli się poddać w wątpliwość dwa filary-dogmaty nowej religi światowej – Religii Holokaustu. Działania tych grup wspierane są przez obowiązujące w wielu krajach prawo (tzw. kłamstwo oświęcimskie) zabraniające pod karą wysokich wyroków więzienia poddawania w wątpliwość oficjanej wersji tzw. Shoah i uniemożliwiają prowadzenie niezależnych badań historycznych oraz swobodę wypowiedzi.

Wypowiedź biskupa Williamsona, upubliczniona po pierwszych sygnałach możliwości cofnięcia ekskomuniki, wykorzystana została przez wrogie środowiska do walki z papieżem, Bractwem św. Piusa X i tradycyjnym katolicyzmem.

Skip to content