Francja: Syjonistyczna organizacja wnosi pozew do sądu przeciwko bp. Richardowi Williamsonowi

Aktualizacja: 2009-02-11 3:15 pm

Działający we Francji oddział międzynarodowej organizacji “obrony praw człowieka”, zapowiedział złożenie pozwu do sądu przeciwko “negującemu Holokaust” biskupowi Richardowi Williamson – donosi izraelska agencja JTA.

“Międzynarodowa Liga przeciwko Rasizmowi i Antysemityzmowi” (Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme – LICRA) jest syjonistyczną organizacją założoną w 1926 roku przez żydowskiego anarchistę i mordercę, Szolem-Szmuel Szwarcbarda. Chroniąc się za parawan hasła “obrony praw człowieka” LICRA znana jest z nękania badaczy próbujących przedstawić inny niż usankcjonowany przez środowiska żydowskie punkt widzenia na niektóre zagadnienia dotyczące II Wojny Światowej, w tym na sporne kwestie ludobójczego wykorzystania komór gazowych w niemieckich obozach koncentracyjnych oraz narzuconą w 1945 roku bez przeprowadzenia żadnych badań liczbę “6 milionów ofiar żydowskich”. W wydanym 11 lutego br. oświadczeniu, LICRA zarzuca bp. Williamsonowi “poddawanie w wątpliwość zbrodni przeciwko ludzkości”.

Biskup Richard Williamson z Bractwa św. Piusa X, w wywiadzie udzielonym szwedzkiej telewizji w listopadzie ubiegłego roku powiedział, że nie wierzy w ludobójcze wykorzystanie komór gazowych w niemieckich obozach koncentracyjnych oraz zakwestionował oficjalną liczbę “6 milionów ofiar żydowskich”. Środowiska żydowskie stosują terror zastraszający każdego kto ośmieli się poddać w wątpliwość te dwa filary-dogmaty oficjalnej wersji Holokaustu. Działania tych grup wspierane są przez obowiązujące w wielu krajach prawo (tzw. kłamstwo oświęcimskie) zabraniające pod karą wysokich wyroków więzienia poddawania w wątpliwość oficjanej wersji tzw. Shoah, czy to poprzez przedstawianie faktów, jakiejkolwiek innej niż usankcjonowana przez środowiska żydowskie interpretacji faktów, dokumentów i zeznań świadków oraz prowadzenie swobodnej, naukowej dyskusji. Wielu badaczy odsiaduje obecnie wyroki więzienia w krajach uznawanych za tzw. demokracje zachodnie.

Wypowiedź biskupa Williamsona, upubliczniona po pierwszych sygnałach możliwości cofnięcia ekskomuniki, wykorzystana została przez wrogie środowiska do walki z papieżem, Bractwem św. Piusa X i całym środowiskiem tradycyjnych katolików.Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=6485 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]