Aktualizacja strony została wstrzymana

Francja: Syjonistyczna organizacja wnosi pozew do sądu przeciwko bp. Richardowi Williamsonowi

Działający we Francji oddział międzynarodowej organizacji „obrony praw człowieka”, zapowiedział złożenie pozwu do sądu przeciwko „negującemu Holokaust” biskupowi Richardowi Williamson – donosi izraelska agencja JTA.

„Międzynarodowa Liga przeciwko Rasizmowi i Antysemityzmowi” (Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme – LICRA) jest syjonistyczną organizacją założoną w 1926 roku przez żydowskiego anarchistę i mordercę, Szolem-Szmuel Szwarcbarda. Chroniąc się za parawan hasła „obrony praw człowieka” LICRA znana jest z nękania badaczy próbujących przedstawić inny niż usankcjonowany przez środowiska żydowskie punkt widzenia na niektóre zagadnienia dotyczące II Wojny Światowej, w tym na sporne kwestie ludobójczego wykorzystania komór gazowych w niemieckich obozach koncentracyjnych oraz narzuconą w 1945 roku bez przeprowadzenia żadnych badań liczbę „6 milionów ofiar żydowskich”. W wydanym 11 lutego br. oświadczeniu, LICRA zarzuca bp. Williamsonowi „poddawanie w wątpliwość zbrodni przeciwko ludzkości”.

Biskup Richard Williamson z Bractwa św. Piusa X, w wywiadzie udzielonym szwedzkiej telewizji w listopadzie ubiegłego roku powiedział, że nie wierzy w ludobójcze wykorzystanie komór gazowych w niemieckich obozach koncentracyjnych oraz zakwestionował oficjalną liczbę „6 milionów ofiar żydowskich”. Środowiska żydowskie stosują terror zastraszający każdego kto ośmieli się poddać w wątpliwość te dwa filary-dogmaty oficjalnej wersji Holokaustu. Działania tych grup wspierane są przez obowiązujące w wielu krajach prawo (tzw. kłamstwo oświęcimskie) zabraniające pod karą wysokich wyroków więzienia poddawania w wątpliwość oficjanej wersji tzw. Shoah, czy to poprzez przedstawianie faktów, jakiejkolwiek innej niż usankcjonowana przez środowiska żydowskie interpretacji faktów, dokumentów i zeznań świadków oraz prowadzenie swobodnej, naukowej dyskusji. Wielu badaczy odsiaduje obecnie wyroki więzienia w krajach uznawanych za tzw. demokracje zachodnie.

Wypowiedź biskupa Williamsona, upubliczniona po pierwszych sygnałach możliwości cofnięcia ekskomuniki, wykorzystana została przez wrogie środowiska do walki z papieżem, Bractwem św. Piusa X i całym środowiskiem tradycyjnych katolików..