Prawdziwe zagrożenie środowiska: Szpitale amerykańskie wylewają do ścieków co roku 115 tysięcy ton aktywnych substancji farmakologicznych

Aktualizacja: 2009-02-11 10:58 am

Szpitale, instytucje medyczne i ośrodki opieki w Stanach Zjednoczonych wyrzucają co roku do ścieków 250 milionów funtów [ok. 115 tysięcy ton] farmakologicznie aktywnych substancji – stwierdza agencja Associated Press. Do tych wyników doszli dziennikarze śledczy badający 14 szpitali stanu Minnesota, położonych zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich, po czym dokonano ekstrapolacji wyników na inne szpitale. Trudności z ustaleniem dokładnej liczby wynikają z braku rządowych regulacji zobowiązujących szpitale do prowadzenia ewidencji wyrzucanych produktów farmaceutycznych. Dla przykładu, w stanie Minnesota szpitale są jedynie “zachęcane” przez władze stanowe do prowadzenia takiej ewidencji.

Większość lekarstw jest po prostu wyrzucanych do zlewu lub do muszli klozetowej – stwierdza raport agencji ochrony środowiska EPA. Badania tej rządowej agencji prowadzone w roku 2006 wykazały, że 2/3 wszystkich tych leków wyrzucanych jest do systemu kanalizacyjnego. Są to głównie leki przeterminowane, z uszkodzonymi opakowaniami, pozostałości z niezużytych recept, leki niewłaściwie przepisane, leki których pacjenci odmówili zażycia, leki odstawione w wyniku reakcji ubocznych oraz leki pozostałe po zmarłym pacjencie.

Również i w innych krajach stwierdzono niezwykle silne zagrożenie dla środowiska w wyniku kontynuowania tej praktyki. Badania systemu kanalizacyjnego szpitali w Oslo i w Paryżu wykazały występowanie silnych stężeń antybiotyków, leków nasercowych, hormonów, leków przeciwbólowch, oprócz niezwykłego zagęszczenia bakterii, wirusów i innych patogenów.

Nie są znane dokładne długoterminowe skutki działania tych substancji dla środowiska i oddziaływanie na człowieka, jednak naukowcy są zgodni co do faktu, że farmakologiczne substancje pozostają aktywne przez długi okres czasu i zagrażają człowiekowi, powodując zagrożenia chorób nowotworowych, występowania mutacji genetycznych i zmiany kodu DNA wielu bakterii.

Zamiast ustanowienia systemowych przepisów prewencyjnych w tym zakresie, ośrodki polityczne skupiają się na ideologicznych, nie popartych naukowymi dowodami, propagandowych akcjach o rzekomym zagrożeniu “globalnym ociepleniem”, wydając na ten cel miliardy dolarów.


Na podstawie: NaturalNews


Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=6462 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]