Aktualizacja strony została wstrzymana

Prawdziwe zagrożenie środowiska: Szpitale amerykańskie wylewają do ścieków co roku 115 tysięcy ton aktywnych substancji farmakologicznych

Szpitale, instytucje medyczne i ośrodki opieki w Stanach Zjednoczonych wyrzucają co roku do ścieków 250 milionów funtów [ok. 115 tysięcy ton] farmakologicznie aktywnych substancji – stwierdza agencja Associated Press. Do tych wyników doszli dziennikarze śledczy badający 14 szpitali stanu Minnesota, położonych zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich, po czym dokonano ekstrapolacji wyników na inne szpitale. Trudności z ustaleniem dokładnej liczby wynikają z braku rządowych regulacji zobowiązujących szpitale do prowadzenia ewidencji wyrzucanych produktów farmaceutycznych. Dla przykładu, w stanie Minnesota szpitale są jedynie „zachęcane” przez władze stanowe do prowadzenia takiej ewidencji.

Większość lekarstw jest po prostu wyrzucanych do zlewu lub do muszli klozetowej – stwierdza raport agencji ochrony środowiska EPA. Badania tej rządowej agencji prowadzone w roku 2006 wykazały, że 2/3 wszystkich tych leków wyrzucanych jest do systemu kanalizacyjnego. Są to głównie leki przeterminowane, z uszkodzonymi opakowaniami, pozostałości z niezużytych recept, leki niewłaściwie przepisane, leki których pacjenci odmówili zażycia, leki odstawione w wyniku reakcji ubocznych oraz leki pozostałe po zmarłym pacjencie.

Również i w innych krajach stwierdzono niezwykle silne zagrożenie dla środowiska w wyniku kontynuowania tej praktyki. Badania systemu kanalizacyjnego szpitali w Oslo i w Paryżu wykazały występowanie silnych stężeń antybiotyków, leków nasercowych, hormonów, leków przeciwbólowch, oprócz niezwykłego zagęszczenia bakterii, wirusów i innych patogenów.

Nie są znane dokładne długoterminowe skutki działania tych substancji dla środowiska i oddziaływanie na człowieka, jednak naukowcy są zgodni co do faktu, że farmakologiczne substancje pozostają aktywne przez długi okres czasu i zagrażają człowiekowi, powodując zagrożenia chorób nowotworowych, występowania mutacji genetycznych i zmiany kodu DNA wielu bakterii.

Zamiast ustanowienia systemowych przepisów prewencyjnych w tym zakresie, ośrodki polityczne skupiają się na ideologicznych, nie popartych naukowymi dowodami, propagandowych akcjach o rzekomym zagrożeniu „globalnym ociepleniem”, wydając na ten cel miliardy dolarów.


Na podstawie: NaturalNews


Skip to content