Judaizacja dzieci – tym razem w Anglii

Aktualizacja: 2006-10-16 12:00 am

Dzieci z brytyjskich szkół Montessori School of the Berkshires w Lenox, Sinai Academy of the Berkshires w Pittsfield oraz St. Agnes’ School w Dalton, zgromadzone zostały aby wspólnie celebrować żydowskie święto szałasów (Sukkot). Dawn LaRochelle, prezydent Sinai Academy powiedziała na spotkaniu: “Uważamy, że jest to najlepsze święto, którym możemy wspólnie się dzielić z naszymi nie-żydowskimi braćmi, aby promować międzyreligijny pokój i wspólne zrozumienie.” Zabierając głos, jeden z rodziców uczestniczących w spędzie przedszkolaków dopowiedział filozoficznie, iż: “Możemy dzielić się różnymi rzeczami z różnymi ludźmi”.

 

KOMENTARZ BIBUŁY: Z różnych stron świata coraz częściej dochodzą głosy o wspólnym “dzieleniu się” świętami żydowskimi, czyli spędami organizowanymi przez pozbawionych instynktu samozachowawczego nauczycieli szkół, w tym szkół katolickich i ich rodziców, celem judaistycznej indoktrynacji dzieci. Jakoś nie słychać natomiast o przyprowadzaniu żydowskich dzieci celem radowania się np. autentycznymi świętami urodzin Chrystusa na Boże Narodzenie. Nie, ci co tak perorują na temat “wspólnego dzielenia się” nie tylko nie uczestniczą w takim autentycznym dzieleniu się, ale organizują akcje zastraszające, by dzieci nie mogły zaśpiewać kolęd w szkołach, by nie mogły udekorować swoich klas, by pracownicy nie mogli sobie nawet złożyć sobie niewinnych życzeń Merry Christmas.

Mądrzy, przedsoborowi Papieże ostrzegali, aby nie dopuścić do judaizowania społeczeństw, gdyż przynosi to zgubne skutki dla dusz i dla funkcjonowania społeczeństw, narodów, państw. Niestety, dziś ludzie nie wiedzą nic o tych przestrogach i o nieuchronnych skutkach odrzucenia tych wskazówek, a hierarchowie być może celowo zapomnieli o nich i sami uczestniczą w tych złowrogich czynnościach.

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

 

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=646 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]