Aktualizacja strony została wstrzymana

Senat przyjął ustawę o GMO

Senat przyjął bez poprawek kontrowersyjną ustawę o nasiennictwie, która dopuszcza obrót nasionami GMO w Polsce. Za uchwaleniem ustawy było 50 senatorów, 29 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Ustawa o nasiennictwie zawiera dwie regulacje dotyczące roślin genetycznie modyfikowanych. Dopuszcza rejestrację nasion GMO, a także legalizuje obrót nimi na terenie Polski.

Pozostałe przepisy dotyczą wytwarzania i wprowadzania do obrotu materiału siewnego, w tym także odmian regionalnych i amatorskich. Ustanawia ona zasady dotyczące zgłaszania i rejestracji odmian uprawnych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, a także przepisy dotyczące wytwarzania i oceny materiału siewnego roślin rolniczych, warzywnych, szkółkarskich, a także materiału rozmnożeniowego roślin warzywnych i ozdobnych.

Przyjęcie przez Senat ustawy o nasiennictwie bez poprawek wskazuje na to, że pomimo sprzeciwu społeczeństwa i wcześniejszym deklaracjom rządu Donalda Tuska, w Polsce zostaną wprowadzone uprawy modyfikowane genetycznie- powiedział senator Bogdan Pęk.

– Postąpiono tu niby wbrew oficjalnemu stanowisku prezydenta. Mianowicie prezydent, wniósł projekt ustawy w takim przedłożeniu, które wydawało się możliwe do przyjęcia. Natomiast Sejm wniósł poprawki, które naszym zdaniem otwierają furtkę na wprowadzenie do obrotu nasion genetycznie modyfikowanych. Jest to pierwszy stopień otwarcia drzwi dla GMO w Polsce, choć formalnie władza deklaruje, że jest za tym, aby polska była wolna od GMO 

Wypowiedź senatora Bogdana Pęka

RIRM

Za: Radio Maryja (30 listopada 2012) | http://www.radiomaryja.pl/informacje/senat-przyjal-ustawe-o-gmo/

Skip to content