Aktualizacja strony została wstrzymana

Czy „Raport Millera” napisali Rosjanie?

W sierpniu 2011 r. portal Niezalezna.pl ujawnił, że rosyjskojęzyczna wersja raportu Millera powstała – według dat zamieszczonych w dokumentach – wcześniej niż polska wersja. Poseł PiS Marek Opioła wystosował interpelację w tej sprawie. Z odpowiedzi rządu przygotowywanej przez rok (!) wynika, że… nie wiadomo, skąd wzięła się ta „pomyłka”.

Przypomnijmy – Donald Tusk otrzymał raport komisji Jerzego Millera 28 czerwca 2011 r. Następnie dokument był rzekomo tłumaczony przez kilka tygodni na język rosyjski. Tymczasem w wersji rosyjskojęzycznej raportu znajduje się data… 1 lipca 2011 r., choć polska wersja datowana jest na 25 lipca 2011 r.!

Jak tłumaczyć te rozbieżności? Rzeczniczka MSWiA wytłumaczyła nam, że data 1 lipca oznacza przekazanie raportu do tłumaczenia Rosjanom. – Podkreślam z całą stanowczością, że tekstem autentycznym jest tekst w języku polskim – powiedziała. Nikt jednak nie potrafi wyjaśnić, dlaczego (jeśli wyjaśnienia MSWiA są prawdziwe) raport polski został przyjęty dopiero 25 lipca. Oznaczałoby to przecież, że tłumacze otrzymali nieważną wersję raportu, a sam tekst mógł zmieniać się w ciągu tych 25 dni.

Poseł PiS Marek Opioła wystosował w listopadzie 2011 r. interpelację w tej sprawie. Odpowiedź dostał… po roku. Co z niej wynika? Beata Oczkowicz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – napisała: 

Umowa z firmą tłumaczącą raport końcowy na język angielski i rosyjski zawarta została w dniu 14 czerwca 2011 r. i od tego dnia sukcesywnie przekazywano do tłumaczenia te partie materiału, których opracowanie zostało ostatecznie zakończone, uzgodnione na posiedzeniach plenarnych komisji i przyjęte przez jej członków. Etapowe przekazywanie materiału do tłumaczenia wynikało przede wszystkim z faktu, że zakładano opublikowanie wszystkich wersji językowych tego dokumentu (polskiej, angielskiej i rosyjskiej) w tym samym terminie. Przekazanie całości przetłumaczonego na język angielski i rosyjski dokumentu nastąpiło zgodnie z zawartą umową, czyli w dniu 25 lipca 2011 r. Podana przez portal internetowy www.niezalezna.pl różnica w datach powstania i tłumaczenia raportu końcowego Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego na język rosyjski (2011-07-01) jest pomyłką, której przyczyny nie są znane resortowi obrony narodowej.

 

 

 Autor: wg, | Źródło: niezalezna.pl,

Za: niezalezna.pl (2012-11-27) | http://niezalezna.pl/35187-tylko-u-nas-czy-rosjanie-pisali-raport-millera | Tylko u nas: czy Rosjanie pisali raport Millera

Skip to content