Papież przyjął delegację żydowskiej Ligii ADL

Aktualizacja: 2006-10-12 12:00 am

Przedstawiciele żydowskiej organizacji Liga Przeciwko Zniesławieniu (Anti-Defamation League – ADL ) zostali przyjęci na audiencji przez papieża Benedykta XVI, wzywając papieża do zajęcia zdecydowanego stanowiska potępiającego Iran. Dyrektor organizacji ADL Abe Foxman zwrócił się do Papieża “Mamy nadzieję, że zaświadczysz o stanowisku Kościoła zobowiązującego się do zrobienia wszystkiego w swej mocy aby przeciwdziałać kolejnemu Holokaustowi wymierzonemu przeciwko Żydom, ktokolwiek na kuli ziemskiej miałby to uczynić, włączając w to również Iran.”*

Wbrew oczekiwaniom przedstawicieli żydowskich ADL, Papież nie potępił Iranu przez wymienienie go z nazwy, jednak powiedział , że “Żydzi chrześcijanie i muzułmanie dzielą ze sobą wiele wspólnych elementów wiary, a w wielu zagadnieniach społecznych wspólnie i skutecznie kooperują. Na dzisiejszych przywódcach religijnych, politycznych i ekonomicznych ciąży poważny obowiązek powiększenia zakresu dialogu pomiędzy ludźmi i kulturami. W celu osiągnięcia tego, istnieje konieczność lepszego poznania siebie nawzajem i budowa sprawiedliwego i pokojowego społeczeństwa. Powinniśmy poznać siebie nawzajem jeszcze głębiej celem stworzenia stosunków opartych nie tylko na tolerancji, ale na autentycznym respekcie. Konflikty przeszłości powinny być przezwyciężone celem zbudowania nowych mostów braterstwa i współpracy.”

KOMENTARZ BIBUŁY: Z tej krótkiej relacji wyłaniają się trzy sprawy:

1. * Z przytoczonego przez wydanie internetowe pisma Haaretz.com angielskiego brzmienia wypowiedzi A.Foxmana wynika że zwrócił się on do Papieża słowami niemalże “na ty” (“you“), podczas gdy w języku angielskim funkcjonują znane sposoby zwracania się do hierarchów. (org.ang.: “We hope you will declare the Church’s commitment to do everything in its power to prevent another Holocaust against the Jewish people from any party of the globe, including Iran.”) Czyli można byłoby w takim przypadku uznać to za brak szacunku.

2. Nie wnikając w słuszność historyczną określenia “Holokaust”, równie ciekawe jest użycie przez A. Foxmana sformulowania “kolejnemu Holokaustowi wymierzonemu przeciwko Żydom” (“another Holocaust against the Jewish people”), co stanowi jakiś pewien mentalny krok do tylu decydentów w środowiskach żydowskich, krok ku rzeczywistości, gdyż zdanie to (w minimalnym stopniu) sugeruje zaistnienie w historii nie tylko jednego holokaustu, utożsamianego dziś jako jeden, jedyny “Holokaust” przywłaszczony przez Żydów rezerwujący dla nich “największe cierpienie w historii ludzkości”, ale i innych Holokaustów. Być może jednak dzielenie tego zdania jest nieco na wyrost i próby doszukiwania się prawdy w takich wypowiedziach świadczą o zbytnim optymizmie.

3. Odpowiedź Papieża jest konsekwencją przyjęcie posoborowego kierunku “dialogu” z innymi religiami i całym światem, z otwarciem się na inne religie i na cały świat. Podkreślanie, że “stosunki spoleczne powinny być oparte nie tylko na tolerancji, ale i autentycznym respekcie”, jest niepoważne, nierealne i przede wszystkim niekatolickie. Co ma tolerancja do katolickości? Od kiedy to słowo “tolerancja” znajduje się w słowniku Papieży? Jeśli uzmysłowimy sobie, że słowo “tolerancja” używane jest w pojęciu pozytywnym TYLKO przez posoborowych papieży, to zrozumiemy, że dalej kroczymy drogą prowadzącą donikąd, a przynajmniej nie do ustanowienia pokoju na świecie i nie w kierunku zbawienia dusz ludzkich. Słowami tymi Benedykt XVI pokazuje po raz kolejny, że – zainspirowany teologią konwergencji swojego przyjaciela Hansa Kunga – pragnie ustanowić pokój i porządek na świecie w wyniku “dialogu” i wynikającego z niego nieuchronnego kompromisu. Jeśli jednak kompromis ma polegać na szukaniu “wspólnego mianownika” pomiędzy religiami (“wspólne elementy wiary”), to staje się konieczne wyeliminowanie z katolicyzmu tego, co nie będzie się podobalo np. stronie żydowskiej. A co to takiego? A właściwie, KTO to taki? Ano, to sam Chrystus i Jego Nauka. I dochodzimy tu do sedna sprawy. Czy trzeba przypominać komu może zależeć na takim upłyceniu katolicyzmu?

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów redakcyjnych
Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=634 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]