Poparli aborcję eugeniczną

Sejmowe komisje Zdrowia i Polityki Społecznej i Rodziny przychyliły się do wniosku Platformy Obywatelskiej i opowiedziały się przeciwko dalszym pracom nad projektem zmian w prawie, które penalizują aborcję eugeniczną.

Wniosek o odrzucenie projektu w całości złożył polityk PO Jarosław Katulski. Za przyjęciem wniosku głosowali posłowie PO, SLD oraz Ruchu Palikota. Platforma już wcześniej starała się o odrzucenie projektu SP – wnioskowała o jego odrzucenie w pierwszym czytaniu. W klubie nie było jednak dyscypliny podczas głosowania; za dalszymi pracami nad projektem opowiedziało się 40 posłów tego ugrupowania, a 28 wstrzymało się od głosu. Projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży – zgłoszony przez posłów Solidarnej Polski – miał wprowadzić zakaz przerywania ciąży w przypadkach, gdy występuje duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Wczorajsze głosowanie poprzedziła ostra dyskusja. Głosów poparcia udzieliły projektowi opozycyjne partie Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska. Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący KP SP, przypomniał, że w poprzedniej kadencji w Sejmie znalazł się obywatelski projekt ustawy sprzeciwiający się aborcji, który otrzymał legitymację społeczną, uzyskując 600 tysięcy podpisów. – Tylko kilka głosów spowodowało, że nie uzyskał on poparcia Sejmu. Wskazywało to jednak, że istnieje wola polityczna polskiego parlamentu w kwestii ochrony życia – zaznaczył Mularczyk. Posłowie opozycji wskazywali, że na gruncie polskiego prawa dziecko poczęte korzysta z ochrony prawnej – stanowią o tym m.in. przepisy kodeksu rodzinnego. Nienarodzone dziecko może być na przykład spadkobiercą testamentowym, można dla niego ustanowić kuratora. Tymczasem obecne prawo sprawia, że legalne staje się zabójstwo, usunięcie z łona matki embrionu, co do którego istnieje podejrzenie, że urodzi się osoba niepełnosprawna. – Te wszystkie okoliczności wskazują na to, że ten rzekomy kompromis nie jest kompromisem niewzruszalnym. I argumenty natury prawnej, i argumenty natury moralnej wskazują na to, by eliminować z polskiego prawa przesłankę eugeniczną – deklarowali posłowie opozycji.

„Nie” dla przesłanki eugenicznej

– Nie ma takiego przypadku, by rodzice chorego dziecka nie kochali go bezgranicznie i szczerze. Nam nie wolno odbierać im prawa do tego. Nie ma konsensusu między dobrem a złem. Nie można odbierać fundamentalnego prawa do życia dziecku, co do którego istnieje tylko podejrzenie, że jest chore. W takiej sytuacji wszystkie inne prawa nie mają znaczenia. Optujemy za całkowitym i stanowczym „nie” dla przesłanki eugenicznej – mówili zgodnie posłowie Czesław Hoc, Andrzej Dera, Jolanta Szczypińska i Anna Sobecka. Jak można było się domyślać, frontalny atak pod adresem propozycji SP przypuścili posłowie PO, SLD i Ruchu Palikota, którzy odwoływali się do argumentów emocjonalnych, epatowali współczuciem dla przyszłych matek chorych dzieci.

– Kobieta powinna mieć prawo do decydowania o swoim życiu, o tym, czy urodzi bardzo chore dziecko, które może umrzeć po porodzie. Aborcja nie jest dobra, aborcja jest złem, ale często złem koniecznym – przekonywała Iwona Guzowska (PO). Jej głos wsparł Ruch Palikota. Wanda Nowicka, wicemarszałek Sejmu i czołowa reprezentantka tej partii, nazwała projekt SP niehumanitarnym i represyjnym. Posłowie Ruchu Palikota kilkakrotnie próbowali złamać ustalony porządek posiedzenia połączonych komisji, np. poprzez zgłoszenie wniosku o przerwanie prac komisji czy zamknięcie listy osób zgłoszonych do dyskusji. Ten wniosek komisja ostatecznie poparła. W związku z tym nie wszyscy posłowie mogli zabrać głos, do dyskusji nie zostali dopuszczeni również goście, m.in. działacze z organizacji reprezentujących obrońców życia.

Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister zdrowia Aleksander Sopliński poinformował posłów, że nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska rządu w sprawie przepisów proponowanych przez SP. Zaznaczył, że projekt stanowiska został omówiony i przesłany do Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Anna Ambroziak

Za: Nasz Dziennik, Środa, 24 października 2012, Nr 249 (4484) | http://www.naszdziennik.pl/wp/13188,poparli-aborcje-eugeniczna.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content