Aktualizacja strony została wstrzymana

Ofiarował się za innego więźnia. Zamordowali go Niemcy w Dachau

Dziś 70. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Adama Bargielskiego zamordowanego w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau.

Adam Bargielski urodził się 7 stycznia 1903 r. w Kalinowie w województwie podlaskim.

W 1924 r. po ukończeniu Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Łomży w 1924 r. wstąpił do Szkoły Podchorążych.

Wkrótce zrezygnował z kariery w wojsku i z początkiem 1925 r. rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, w lutym 1929 r. przyjął święcenia kapłańskie. W październiku tego roku ks. Bargielski został skierowany na studia prawnicze do Strasburga we Francji. Po powrocie pracował jako wikary w kilku parafiach, m.in. w Suwałkach.

W pracy kapłańskiej wykazywał gorliwość, zamiłowanie do pracy z młodzieżą i szacunek do każdego spotkanego człowieka. Pełnego optymizmu i entuzjazmu kapłana w kontaktach z przełożonymi cechowała go pokora i spokój.

W 1939 r. ks. Bargielskiego skierowano do pracy duszpasterskiej w Myszyńcu, gdzie zastała go wojna. W tym samym czasie hitlerowcy rozpoczęli masowe aresztowania księży. W pierwszych dniach kwietnia 1940 r. aresztowany został ks. Klemens Sawicki – proboszcz parafii Myszyniec.

Na wiadomość o tym ks. Bargielski bezzwłocznie udał się do siedziby gestapo z prośbą, by mógł zastąpić w więzieniu 83-letniego proboszcza. Początkowo ksiądz trafił do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Soldau w Działdowie, następnie przebywał w Mauthausen-Gusen i ostatecznie od grudnia 1940 r. w Dachau.

Zdaniem współwięźniów, ks. Bargielski mężnie znosił wszystkie cierpienia. Mimo tragicznej sytuacji odznaczał się wewnętrznym spokojem i pogodą ducha. Zmarł 8 września 1942 r. wskutek upadku spowodowanego uderzeniem przez niemieckiego dozorcę.

Kazimierz Stefanowicz, były komendant IV Rejonu Armii Krajowej, aresztowany przez gestapo razem z kapłanem, oceniał go jako nadzwyczaj prawego człowieka, bardzo sympatycznego i miłego, od którego emanowała wprost niespotykana szlachetność i dobroć. Jego zdaniem, ks. Adam Bargielski zginął w obozie hitlerowskim jako cichy i niedostrzeżony bohater.

W celu upamiętnienia heroicznego czynu księdza parafianie z Myszyńca ufundowali tablicę, którą umieszczono na ścianie lewej nawy kościoła parafialnego.

13 czerwca 1999 r. ks. Bargielski został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w grupie 108 polskich męczenników z II wojny światowej.

Paweł Brojek
Źródło: kuria.lomza.pl

Za: prawy.pl (08. Wrzesień 2012) | http://prawy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1694:ofiarowal-sie-za-innego-wiexnia-zmarl-w-dachau&catid=37:rocznica

Skip to content