Aktualizacja strony została wstrzymana

Maryland: Jezuici pozbyli się historycznych połaci ziemskich

Władze stanowe stanu Maryland zatwierdziły zakup prawie 4,500 akrów ziemi [1800 hektarów] od prowincji Towarzystwa Jezusowego. Zakup za sumę 57 milionów dolarów dotyczy najbardziej historycznych połaci ziemskich, włącznie z 19 milami wybrzeży wzdłuż rzeki Potomac, położonych w powiatach St. Mary i Charles. Były one własnością Jezuitów od przeszło 300 lat, kiedy to pierwsi kolonizatorzy przybyli do Ameryki, rozpoczynając właśnie od stanu Maryland [Mary Land = Ziemia Maryji] pracę nad budową nowego państwa opartego na porządku katolickim. Próby te skończyły się wraz z większym napływem kolonizatorów protestanckich, którzy zaprowadzili w tym stanie prawa zabraniające katolikom zdobywania edukacji, sprawowania urzędów, wykonywania zawodu prawnika czy nawet głosownia.

Jak informuje dziennik baltimorski The Examiner: „Jezuici sprzedają ziemię aby wesprzeć pomoc dla emerytowanych i potrzebujących opieki starszych osób [duchownych]”.

John Griffith, sekretarz stanowego wydziału zasobów naturalnych powiedział, że  ostateczna cena sprzedaży jest o 2 miliony dolarów mniejsza niż pierwotne oszacowania dokonane przez stanowy wydział Department of General Services oraz aż o 5 milionów dolarów mniejsza niż oszacowania dokonane przez firmy komercyjne.

Rozmowy na temat warunków transakcji prowadziła prywatna organizacja The Conservation Fund, która otrzymała z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 600 tysięcy dolarów. John Griffith ujawnił, że władze stanowe korzystają z pomocy tej prywatnej firmy przy próbach pozyskania ziemi z rąk prywatnych, co ma gwarantować znacznie niższą cenę transakcji z uwagi na to, że bezpośrednie negocjacje z władzami stanowymi mogą być postrzegane jako możliwość wykorzystania „nieograniczonych zasobów” stanowego skarbca.

 

Pierwsi Jezuici przybyli do Maryland 25 marca 1634 roku i przez dziesięć lat posługiwali katolickim kolonizatorom oraz prowadzili – uwieńczone wieloma sukcesami – prace misyjne wśród Indian, aż do czasu napadu kolonii przez protestanckich barbarzyńców sekty Purytan. Po odzyskaniu władzy przez katolickich kolonizatorów, utracili ją na stałe w 1692 roku. Protestanckie władze wprowdziły wtedy surowe antykatolickie prawa, wymierzone szczególnie przeciwko zakonowi Jezuitów. Wiele z utraconych własności zakonu zostało zwróconych dopiero w 1838 roku. W ciągu następnych 130 lat zakon Jezuitów rozwijał się osiągając szczyt powołań w pierwszej połowie XX wieku.

Po Soborze Watykańskim II nastąpił dramatyczny spadek liczby kapłanów, powołań kapłańskich i zakonnych,  zauważany na całym świecie, w tym i w Stanach Zjednoczonych. Na przykład, gdy w 1965 roku posługiwało w Stanach Zjednoczonych 5277 Jezuitów ze święceniami kapłańskimi i 3171 kleryków, to w roku 2000 liczby te spadły do odpowiednio: 3172 kapłanów i 389 seminarzystów. Wskaźniki te nieustannie spadają, a jednocześnie wzrasta średnia wieku żyjących księży. To połączenie, plus liczne skandale seksualne obciążone wypłatami wysokich odszkodowań oraz spadające wpływy wynikające z malejącej liczby wiernych uczęszczających do kościoła, zdecydowało o pozbywaniu się kościelnych dóbr.

 

Tabela za: „Po ich owocach poznacie ich” Spojrzenie na dzisiejszy Kościół

 

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

 


 

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content