Aktualizacja strony została wstrzymana

Rządzący kłamią jak z nut w sprawie budynku IPN-u

Decyzja o likwidacji IPN-u jest przez Platformę konsekwentnie realizowana.

 1. Po czwartkowym komunikacie rzecznika prasowego IPN, informującego opinię publiczną, że zostaje on bez siedziby dla swojej centrali w Warszawie i konferencji prasowej przewodniczącego klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Błaszczaka także z moim udziałem, której konkluzją było stwierdzenie, że Platforma dąży do likwidacji tej instytucji, wczoraj miał miejsce wręcz festiwal wypowiedzi przedstawicieli tej partii (w tym ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego i rzecznika klubu Pawła Olszewskiego), z których wynika, że za kłopoty IPN-u odpowiada o dziwo Prawo i Sprawiedliwość.

Z tym drugim spotkałem się podczas dyskusji w czwartek wieczorem w radiowej Trójce i ilość kłamstw wypowiedzianych przez niego na antenie tego radia, przeszła moje wszelkie wyobrażenia.

Jednym z nich było stwierdzenie, że Ruch S.A jest od 2010 roku firmą prywatną i w związku z tym trudno oczekiwać od ministra skarbu, że miał zapobiec sprzedaży budynku, z którego od 2000 roku na mocy porozumienia pomiędzy Ruchem S.A. i Skarbem Państwa, korzysta IPN.

Rzecznik Platformy zapomniał tylko dodać, że na jesieni 2010 roku to minister skarbu Aleksander Grad zdecydował się sprzedać pakiet większościowy Ruchu S.A czyli 57% akcji firmie Lurena Investments sp. z o. o. jednocześnie, nie wywiązując się z porozumienia z jesieni 2000 roku o przekazaniu na rzecz Ruch S.A. nieruchomości zamiennej.

To wtedy Skarb Państwa stracił jakikolwiek wpływ na Ruch S.A. chyba ze świadomością, że IPN może mieć kłopoty z utrzymaniem dotychczasowej siedziby, ponieważ czynsz dla Instytutu zaczął gwałtownie rosnąć.

2. Kluczowym dla zrozumienia postawy Platformy wobec przyszłości IPN-u, są jednak prace nad projektem budżetu na 2012 rok.

Otóż IPN jest państwową osobą prawną, która projekt budżetu przygotowuje samodzielnie (tak jak np. Trybunał Konstytucyjny, NIK i kilkanaście innych instytucji) i w związku z tym prezes IPN umieścił wydatek w wysokości 10 mln zł (pierwsza rata) na zakup budynku od Ruch S.A., tłumacząc, że jest ostatnia okazja, bo prywatny właściciel może odsprzedać budynek i teren z nim związany developerom.

Jakież było moje zdziwienie, kiedy w sejmowej komisji finansów publicznych budżet IPN-u stał się obiektem gwałtownych ataków posłów Platformy i Ruchu Palikota (posłowie SLD atakowali go od zawsze).

W wyniku tej nagonki prezes IPN zaproponował autopoprawkę w wyniku której budżet tej instytucji został zmniejszony o kilkanaście milionów złotych ale i to było mało. Ostentacyjnie na wniosek posłów Platformy wykreślono z tego budżetu nie tylko wspomniane 10 mld zł [błąd edytorski, chodzi o 10 milionów zł – przyp. Red.] na pierwszą ratę wykupu budynku ale także kolejne kilkanaście milionów złotych.

Ostatecznie budżet IPN – u na 2012 rok został zmniejszony przez większość koalicyjną Platforma – PSL wspomaganą przez posłów Ruchu Palikota i SLD aż o blisko 36,5 mln zł i była to największa redukcja budżetu spośród wszystkich instytucji przygotowujących swoje projekty budżetów samodzielnie (jest ich wszystkich kilkanaście).

W tej sytuacji wczorajsze sugestie przedstawicieli Platformy, a także rzeczniczki ministra finansów, że IPN powinien wygospodarować środki na zakup nieruchomości we własnym budżecie, są kpieniem z tej instytucji w biały dzień.

3. Wczoraj z komunikatu rzecznika prasowego IPN można się było jeszcze dowiedzieć, że na spotkaniu prezesa Instytutu z wiceministrem finansów w dniu 14 marca ustalono, że prezes IPN uzyska zgodę zarządu Ruch. S.A na rozłożenie płatności za budynek na dwie roczne raty, wygospodaruje ze swojego budżetu część płatności w ramach pierwszej raty a minister finansów sfinansuje jej pozostałą część z rezerwy budżetowej.

Prezes IPN-u taką zgodę uzyskał, wygospodarował ze swojego budżetu kwotę 5 mln zł ale minister finansów pozostałej kwoty jednak nie wygospodarował i do transakcji zakupu znowu nie doszło.

Teraz po sprzedaży budynku przez Ruch S.A. na rzecz firmy GHN sp. z o. o. będącej spółką wielkiej firmy developerskiej Skanska) stało się już jasne, że IPN zostaje bez siedziby dla swojej centrali, a Skarb Państwa stracił 17 mln zł zainwestowane w dotychczasowy budynek, a także najprawdopodobniej zapłaci w przyszłości 40 mln zł (plus ustawowe odsetki) za niedostarczenie Ruchowi S.A. nieruchomości zamiennej.

Jak z tego wynika, decyzja o likwidacji IPN-u jest przez Platformę konsekwentnie realizowana.

Zbigniew Kuźmiuk

Za: Blog Zbigniewa Kuźmiuka (24.08.2012)

MF „naprawia” IPN

 Informacja ze strony IPN o braku zainteresowania Ministerstwa Finansów sprawą budynku centrali Instytutu wywołała następujący komunikat ze strony resortu:

W dniu 14 marca br. Pan Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu spotkał się w Ministerstwie Finansów z podsekretarz stanu w MF Hanną Majszczyk w sprawie środków finansowych na zakup siedziby. Na spotkaniu tym prezes IPN został poinformowany, że w celu zrealizowania tego wydatku musi dokonać wewnętrznych przesunięć i oszczędności. Jednocześnie został powiadomiony, że w budżecie nie ma rezerw, z których mógłby zostać sfinansowany ten wydatek. Bezzasadne jest zatem twierdzenie, że IPN od lutego nie otrzymał z Ministerstwa Finansów żadnych informacji. Należy podkreślić, że budżet IPN w ustawie budżetowej na rok 2012 wynosi 223,2 mln zł, a na przestrzeni ostatnich 10 lat wzrósł o 170 proc. IPN powinien zatem przygotować plan naprawczy, który pozwoliłby na zabezpieczenie wydatków IPN, w tym realizację niezbędnej inwestycji.

 Szczegółową odpowiedź na ten komunikat i zawarte w nim nieścisłości można znaleźć nastronie IPN. Czytamy w niej m.in.:

(…) Budżet Instytutu Pamięci Narodowej na rok 2012 wynosi 223,2 mln zł. (Centrala i 11 Oddziałów), w tym na wydatki majątkowe jedynie 12,1 mln zł., z czego na zakup budynku ostatecznie można było przeznaczyć 5,0 mln zł. Wobec powyższego nie istniała żadna możliwość wygospodarowania z budżetu IPN kwoty 36,9 mln zł. na zakup nieruchomości przy ul. Towarowej 28 w Warszawie. (…)

Jasno z tego wynika, że IPN miał tylko jedną możliwość realizacji „planu naprawczego” zalecanego mu przez resort ministra Rostowskiego: zwolnienie kilkuset pracowników, by zaoszczędzone w ten sposób na ich płacach środki przeznaczyć na zakup budynku. To zaś oznaczałoby początek końca Instytutu. Trudno wątpić by w Ministerstwie Finansów nie zdawano sobie z tego sprawy.

Za: ’Kontekst’ – Antoni Dudek blog (23.08.2012)

 

Poznańscy naukowcy w obronie IPN

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu w specjalnym oświadczeniu w stanowczy sposób ocenił skandal związany ze sprzedażą budynku, w którym swoją siedzibę ma obecnie Instytut Pamięci Narodowej.

 

Poznańscy naukowcy w obronie IPN - niezalezna.pl

Oświadczenie  Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu w sprawie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Instytutu Pamięci Narodowej

Akademicki Klub Obywatelski zdecydowanie potępia działania władz Rzeczypospolitej Polskiej, które doprowadziły do  sprzedaży budynku Centrali Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, zajmowanego przez IPN od roku 2000. Na przystosowanie obiektu przy ul. Towarowej 28  do magazynowania i udostępniania badaczom i wymiarowi sprawiedliwości specyficznych materiałów archiwalnych, Skarb Państwa wydał dotąd ponad 17 milionów złotych. Z utratą budynku wiąże się nie tylko zaprzepaszczenie poniesionych na jego adaptację  nakładów, ale przede wszystkim niebezpieczeństwo całkowitego zablokowania prac Instytutu.

Władze IPN alarmują bowiem, że nie jest możliwe przeniesienie części realizowanych przy ul. Towarowej 28 zadań do innych wynajmowanych pomieszczeń. Chodzi przede wszystkim o magazyn akt tajnych, wyposażony w specyficzne zabezpieczenia i funkcjonujące w IPN bezpieczne systemy teleinformatyczne. Przeniesienie akt i ich rozmieszczenie w nowej siedzibie spowodowałoby zatrzymanie na długo prac Instytutu.

Jak czytamy w komunikacie rzecznika prasowego IPN:  „w przypadku nierozwiązania tej sytuacji w najbliższym czasie, realne jest niebezpieczeństwo całkowitego sparaliżowania pracy IPN po upływie terminu wypowiedzenia umowy najmu przez nabywcę obiektu, a co za tym idzie uniemożliwienie Instytutowi wykonywania ustawowych obowiązków, w tym także prac świadczonych na rzecz innych organów państwa. […] Tymczasem Minister Skarbu Państwa poinformował, że nie dysponuje na terenie Warszawy nieruchomością odpowiadającą potrzebom IPN.”

Nie możemy dopuścić, aby wraz z utratą siedziby Centrali IPN doszło do całkowitego sparaliżowania prac  Instytutu – eksponenta sumienia narodowego, próbującego w żmudnym i trudnym, ciągle zakłócanym procesie, eliminować z polskiego życia publicznego osoby, które sprzeniewierzyły się etosowi służby  Narodowi – a  dzisiaj stanowią, z racji możliwości szantażu, realne zagrożenie dla suwerenności państwa.

My, członkowie Klubu, od początku swojej działalności opowiadaliśmy się jednoznacznie za koniecznością przeprowadzenia lustracji i wydaliśmy w obronie zagrożonego już w przeszłości bytu i sprawnego funkcjonowania IPN kilka oświadczeń – ponownie alarmujemy opinię publiczną w tej sprawie.

Zwracamy się zatem do władz Rzeczypospolitej Polskiej – w szczególności do premiera Donalda Tuska i ministra finansów Jacka Rostowskiego  – o pilne sfinansowanie z budżetu państwa wykupu budynku IPN. Nieznalezienie w wielosetmiliardowym budżecie kwoty kilkunastu milionów złotych na ten cel, choćby w kontekście rozrzutnego finansowania inwestycji związanych z EURO 2012, kompromituje polskie władze państwowe.

Jakiekolwiek zagrożenie sprawnego funkcjonowania IPN  jest niezwykle  groźne dla moralnych podstaw bytu państwa polskiego, bowiem oznacza zablokowanie lustracji oraz zaprzestanie ważnych prac historycznych i działalności edukacyjnej Instytutu.
Apelujemy do wszystkich patriotycznych środowisk w kraju o wywieranie presji na władze Rzeczypospolitej Polskiej w obronie Instytutu Pamięci Narodowej i możliwości wypełniania przez niego funkcji, do których został powołany.

W imieniu Akademickiego Klubu Obywatelskiego:
1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM – Przewodniczący AKO
2. ks. dr Adam Adamski Cor – UAM 
3. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK
4. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog
5. dr  Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat. Poznań
6. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM  
7. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – PAN
8. prof. dr hab. Marek Andrzejewski – Uniw. Szczeciński
9. dr Róża Antkowiak – UAM
10. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM
11. prof. dr hab. Barbara Apolinarska – PAN
12. dr Adam Babula – UAM
13. dr Lidia Banowska – UAM
14. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM
15. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – PAN  Kraków
16. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM
17. mgr Janina Błaszak – PP
18. dr  Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniw. Śląski
19. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – PP
20. dr Paweł Binek – UP Kraków
21. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed
22. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM
23. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – PAN  Warszawa
24. dr Krzysztof  Borowczyk – UAM
25. dr inż. Krzysztof  Borowiak
26. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM
27. dr hab. Mariusz Bryl – UAM
28. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniw. Zielonogórski
29. dr Krystyna Celichowska – lekarz
30. doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt
31. dr Marek Chabior – Uniw. Technologiczny Szczecin
32. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
33. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM
34. dr Remigiusz Ciesielski – UAM
35. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – UMed
36. dr Ewa Ciosek – UAM
37. dr Elżbieta Czarniewska – UAM
38. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
39. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM
40. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
41. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
42. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM
43. dr Mirosława Dabert – UAM
44. mgr Jan Dasiewicz
45. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM
46. mgr inż. Maria Dolata – architekt
47. mgr Danuta Anna Domaradzka – UMed
48. inż. Józef Drausowski
49. prof. dr hab. Leon Drobnik – UMed
50. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM
51. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM
52. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP
53. mgr Sylwiana Firin – Gramowska
54. dr  Jerzy Fischbach
55. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Polit. Rzeszowska
56. prof. dr  hab. Antoni Florkiewicz
57. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik
58. mgr inż. Bogdan Freytag
59. dr  hab. Jerzy Galina – PAN
60. mgr Witold  Gedymin – UE
61. dr Grzegorz Gertig – U Med
62. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM
63. prof. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – Uniw. Warszawski
64. prof. dr hab. Witold Grzebisz – UP
65. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk
66. dr Michał Haake – UAM
67.  dr Zdzisław Habasiński – informatyk
68. dr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki
69. mgr Iwona Horodecka – kustosz; Biblioteka Raczyńskich
70. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM
71. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniw. Zielonogórski
72. prof. dr hab. Jacek Jackowski – PP
73. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM
74. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM
75. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM
76. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM
77. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM
78. prof. dr hab. Marek Jerzy – UP
79. mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel   
80. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM
81. mgr inż. Andrzej Judek
82. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny
83. dr Jerzy Kaczmarek – UAM
84. dr Józef Kapusta – IBiA Warszawa
85. prof. dr hab. Janusz Kapuściński
86. dr Zofia Karaszkiewicz
87. dr Anna Kasprzyk – UAM
88. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM
89. mgr Iwona Klimaszewska – UAM
90. prof. dr hab. Bożena Klimczak – UE Wrocław
91. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF
92. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM
93. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM
94. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – UP
95. prof. UP dr hab. Henryka Kramarz – UP Kraków
96. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM
97. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniw. Warszawski
98. dr Henryk Krzyżanowski – UAM
99. prof. dr hab. Grzegorz Kubski – Uniw. Zielonogórski
100. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – PAN                                                                                     
101. dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej
102. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski
103. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM
104. inż. Julian Kulczyński – rolnik
105. mgr Ewa Kuleczka – Drausowska
106. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz
107. dr Katarzyna Kulińska – PAN
108. prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – PAN
109. dr Krystyna Laskowicz – nauczyciel akademicki
110. dr Przemysław Lehmann – PAN
111. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM
112. dr Maria Leśniewicz – PP
113. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM
114. dr Jarosław Liberek – UAM
115. mgr Jolanta Lisiak – architekt
116. mgr Rafał  Lisiak – architekt
117. prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak – PP
118. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz
119. dr Eryk Łon – UE
120. mgr Małgorzata Łośko – UAM
121. dr Piotr Łukasiak – PP
122. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM
123. mgr Małgorzata Maciukiewicz – UAM
124. mgr Agata Macniak
125. ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
126. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
127. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM 
128. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM
129. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP
130. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM
131. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN
132. mgr Jan Martini – artysta muzyk
133. mgr Helena Materny – nauczyciel
134. mgr Ryszard Materny
135. mgr  Maria Matysiak – UAM
136. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca
137. prof. dr hab. Karol Mausch – UAM
138. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Polit. Gdańska
139. dr Jerzy Michalik – UAM
140. prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski – UP
141. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniw. Wrocławski
142. dr Bożena Mikołajczak – UAM
143. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – UP
144. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk
145. mgr Grażyna Musiał – MN Poznań
146. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM
147. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – UP
148. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel
149. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
150. mgr Wilhelmina Nowak
151. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM
152. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM
153. dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM
154. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM
155. Włodzimiera Pajewska – UAM
156. inż. Ryszard Paprzycki
157. prof. dr hab. Jan Paradysz – UE
158. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP
159. dr Andrzej Pawuła – UAM
160. prof. dr hab. Krystyna Pecold – UMed
161. dr Barbara Peplińska – UAM
162. dr Ryszard Piasek – reżyser
163. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich
164. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM
165. dr Ryszard Piotrowicz – UAM
166. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
167. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM
168. mgr Maria Przybylska – UAM
169. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM
170. prof. dr hab. Tadeusz Puchałka – PP
171. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM
172. dr Jacek Radomski – UAM
173. dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM
174. dr hab. Lucyna Rempulska – prof.nadzw. PP
175. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel
176. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN
177. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM
178. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM 
179. dr Lech Różański
180. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
181. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN
182. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM
183. prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed
184. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz
185. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM
186. dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP
187. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – UMed
188. mgr Janusz Smólski
189. mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM
190. prof. dr hab. Marek Sozański – PP
191. mgr Zygmunt Sporny – UAM
192. dr Teresa Stanek – UAM   
193. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM
194. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM
195. mgr Piotr Stawicki – radca prawny
196. mgr Gabriela Stępczak
197. prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM
198. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM
199. dr inż. Krzysztof Szturzbecher – PP
200. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM
201. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM
202. prof. dr hab. Zofia Szczotka – UP
203. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM
204. prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – Uniw. Łódzki
205.  dr Anna Szukalska – PP
206.  mgr inż. Edwin Szukalski 
207. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca
208. prof. dr hab. Roman Szulc – UMed
209. dr Mirosław Szulczyński – UAM
210. mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz
211. dr Hanna Szweycer
212. prof. dr hab. Michał Szweycer
213. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM
214. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM  
215. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM
216. mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca
217. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL  Lublin
218. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN
219. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog
220. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE
221. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM
222. mgr Grzegorz Tomczak – reżyser
223. prof. dr hab. Lech Torliński – UMed
224. mgr Jacek Tuchołka
225. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM
226. prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – UMed
227. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniw. Warszawski
228. dr Marek Wedemann – UAM
229. dr Maria Wejchan-Judek – PP
230. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – UP
231. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie
232. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.
233. prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – UMed
234. dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed
235. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniw. Warszawski
236. dr Bartłomiej Wróblewski – WSPS Poznań
237. mgr Andrzej Wybrański
238. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN
239. prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM
240. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel
241. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM
242. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca
243. dr Franciszek Zerbe – lekarz
244. dr Jerzy Zerbe – UAM 
245. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat
246. dr Andrzej Zielonacki – adwokat
247. dr Bronisława Zielonka – Uniw. Gdański
248. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca
249. Jerzy Źarnowski – emeryt HCP
250. prof. dr hab. Tadeusz Źuchowski – UAM
251. dr Jakub Źmidziński – UAP

Autor: AKO Poznań, | Źródło: Niezależna.pl, ((foto. AKO Poznań))

Za: niezalezna.pl (2012-08-24)

Skip to content