Policja chce ukarania pos. Anny Sobeckiej

Aktualizacja: 2012-08-17 6:54 pm

Toruńska Policja złożyła wniosek o ukaranie posłanki Anny Sobeckiej za to że wpłaciła grzywnę nałożoną na Dyrektora Radia Maryja o. Tadeusza Rydzyka.

Po raz kolejny mamy do czynienia z celowym niszczeniem dzieł wyrosłych przy Radiu Maryja i atakiem na jego założyciela, jak inaczej określić to że wymiar sprawiedliwości i funkcjonariusze publiczni tyle zapału poświęcają sprawą błahym ale jakże miłym rządzącym, zapominając o grubych aferach które dotykają tysięcy polaków.Wniosek karny przeciw posłance Annie Sobeckiej trafił do 12 wydziału karnego sądu rejonowego w Toruniu.

Zdaniem Toruńskiej Policji posłanka złamała artykuł 57 kodeksu wykroczeń gdyż wpłaciła nałożoną na dyrektora Radia Maryja o. Tadeusza Rydzyka grzywnę. Wymierzył ją Toruński sąd który uznał za nielegalną zbiórkę pieniędzy przez radio Maryja na działalność stacji, WSKSiM oraz inne prowadzone przez fundację Lux Veritatis dzieła. Problem jednak w tym, że jak podkreślała wielokrotnie posłanka Anna Sobecka sędziowie nie rozstrzygnęli jednoznacznie czy w oparciu o zebrany  w sprawie materiał dowodowy – fragmenty nagrań audycji radiowych rzeczywiście chodziło o zbiórkę publiczną.

Ponadto nie uwzględniono faktu że Radio Maryja jest nadawcą społecznym w rozumieniu przepisów prawa. W wystosowanym oświadczeniu posłanka Anna Sobecka napisała, że nie złamała prawa wpłacając pieniądze na poczet grzywny orzeczonej wobec O. Tadeusza Rydzyka. Poruszona całą sytuacją udzieliła pożyczki na ten cel a po zawarciu ustnej umowy pożyczki została po prostu poproszona o jej wpłacenie.

Poseł Anna Sobecka powiedziała, że nie złamała prawa.

„Nie popełniłam wykroczenia. Nie ma podstaw do tego, żeby kierować sprawę do sądu. Ktoś chce udowodnić swoją moc władczą i sprawczą” – powiedziała Anna Sobecka   

Posłanka wyjaśniła, że udzieliła Ojcu Dyrektorowi pożyczki dlatego, że jako zakonnik nie ma środków na opłacenie grzywny.

„Udzieliłam Ojcu Dyrektorowi pożyczki na czas nieokreślony. Podjęłam taką decyzję dlatego, że Ojciec Dyrektor jest zakonnikiem i nie majątku którym mógłby dysponować. Natomiast pieniądze, które są wpłacane na rzecz nadawcy społecznego mają swój określony cel. Są na działalność Radia Maryja, czy TV Trwam. Nieprzyzwoitością byłoby zabierać pieniądze od słuchaczy i przekazywać na opłacenie tego wyroku” – powiedziała Anna Sobecka.
RIRM
Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=59841 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]