Aktualizacja strony została wstrzymana

Akt Intronizacji Chrystusa Króla – działanie na rzecz wspólnego dobra

W nr 186 (1 385) dziennika „Vilniaus diena” z dnia 10 sierpnia br. oraz na stronie internetowej www.diena.lt ukazały się artykuły „Chrystus świętości nie dodał” oraz „Opieka Chrystusa rejonowi wileńskiemu świętości nie dodała”, w których podano niezgodną z rzeczywistością, szkalującą i niedokładną informację.

W artykule twierdzi się, że mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść  oskarżana jest przez oponentów politycznych i nieliczną opozycję w rejonie o monopol władzy i niechęć dzielenia się tą władzą.

Twierdzenia te są kłamliwe i niezgodne z faktycznymi okolicznościami. Autor artykułu nie podaje żadnych dowodów, na których opiera swoje wypowiedzi odnośnie rzucanych przez opozycję oskarżeń pod adresem pani mer. Tymczasem wręcz odwrotnie, uchwała Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego z dnia 12 czerwca 2009 r. o ogłoszeniu Aktu Intronizacji Chrystusa Króla w rejonie wileńskim została przyjęta przez wszystkich radnych jednogłośnie.

Należy podkreślić, że na posiedzeniu obecni byli wszyscy radni z ramienia opozycji. Z protokołu posiedzenia wynika, że ci sami radni z ramienia opozycji w czasie posiedzenia dziękowali pani mer za opracowany projekt uchwały, zaproponowali również zwrócić się do innych samorządów o pójście za przykładem Samorządu Rejonu Wileńskiego.

W artykule podaje się również mylącą informację o tym, że mer Samorządu Rejonu Wileńskiego oto już od dwóch lat zrzeka się najwyższej władzy – przekazała ją samemu Jezusowi Chrystusowi. Twierdzenia te świadczą o braku kompetencji dziennikarskiej i nierozeznania w przedstawianym temacie. Na skutek ogłoszenia Aktu Intronizacji Chrystusa Króla w rejonie wileńskim żaden z księży czy biskupów nie został radnym samorządu, z kolei kierownictwo samorządu nie zdobyło wpływów w mianowaniu proboszczów parafii. Rozdzielenie państwa i Kościoła dotyczy rozdzielenia władzy świeckiej i kościelnej wyłącznie w sferze działalności, nie obejmuje jednak zasad moralnych.

W artykule podaje się przekłamaną informację, cytuje się odpowiedzi pani mer, nie podaje się jednak pytań, na które udzielono tych odpowiedzi. W ten sposób czytelnicy mogą błędnie zrozumieć odpowiedzi, wyrobić sobie mylną opinię, przekazać ją innym osobom i wywołać dezinformację o działalności Samorządu Rejonu Wileńskiego, a to z kolei zaszkodziłoby dobrej opinii samorządu.

Samorząd Rejonu Wileńskiego w najbliższym czasie zamierza zwrócić się do redakcji wspomnianego dziennika o sprostowanie podanej w artykule informacji, która jest niezgodna z rzeczywistością i szkaluje Samorząd Rejonu Wileńskiego.

Przypominamy, że 12 czerwca 2009 r. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego w związku z obchodzonym w owym roku Jubileuszem Tysiąclecia Pierwszej Pisemnej Wzmianki o Litwie, za zgodą hierarchów kościelnych i nawiązując do prawd wiary swoich przodków, wartości chrześcijańskich oraz tradycji rejonu wileńskiego ogłosiła Akt Intronizacji Chrystusa Króla w rejonie wileńskim i zaapelowała do rad innych samorządów o przyłączenie się do tej inicjatywy.

Za: Kurier Wilenski (16 sie 2012) | http://kurierwilenski.lt/2012/08/16/akt-intronizacji-chrystusa-krola-dzialanie-na-rzecz-wspolnego-dobra

Skip to content