Aktualizacja strony została wstrzymana

W Łopatynie na Kresach zabrzmiały odnalezione dzwony

Korespondencja ze Lwowa.  

Po 66 latach w Łopatynie k. Radziechowa zabrzmiały odnalezione dzwony kościelne, które razem z nowowybudowaną dzwonnicą 5 sierpnia poświęcił abp lwowski Mieczysław Mokrzycki. W uroczystości połączonej z odpustem parafialnym uczestniczyła duża grupa rodzin byłych mieszkańców miasteczka, którzy w 1946 r. wyjechali do Polski.

„Przed opuszczeniem parafii ostatni proboszcz w Łopatynie ks. Franciszek Byra zakopał w ziemi nieopodal zakrystii dwa dzwony – z 1857 i 1923 r.” – powiedział KAI obecny proboszcz ks. Marek Wojnarowski. Trzeci dzwon, który nie był używany z powodu wadliwego wykonania, pozostał na dzwonnicy, która po wojnie została zburzona, a kościół zamieniono na kołchozowy magazyn. „Po odzyskaniu świątyni wierni starali się odnaleźć też dzwony. Dzięki jednej z mieszkanek odkopali je. Okazało się, że mimo iż przeleżały w ziemi blisko pół wieku, zachowały się w bardzo dobrym stanie” – powiedział ks. Wojnarowski. Jednak jeszcze 18 lat czekano w kościele na odbudowanie trzydziałowej i mierzącej 13 m dzwonnicy, która powstała dzięki wsparciu finansowemu byłych mieszkańców Łopatyna i Senatu RP. Pośrodku dzwonnicy umieszczono największy, ważący 500 kg dzwon z 1904 r. z wizerunkami Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, Archanioła Michała oraz zakonnika z zakonu jezuitów.

Podczas uroczystej Mszy św. abp Mokrzycki w homilii zaznaczył, że uroczystość odnowienia dzwonnicy i poświęcenia dzwonów w Łopatynie przebiega w roku jubileuszu 600-lecia metropolii we Lwowie. „Oto w czasach poważnego kryzysu ekonomicznego, w dobie zaciskania pasa przez wielu, w dobie braków materialnych zauważalnych w niejednej rodzinie – nie została zabita wrażliwość na sprawy wyższe, niematerialne, na wartości nieprzemijające. Możemy stwierdzić, że nie samym chlebem żyje ta parafia. Ufundowana dzwonnica i odnalezione dzwony są w pierwszym rzędzie owocem twardej codziennej pracy złożonej w ofierze dla Pana, jako dar serca przepełnionego wiarą i miłością” – mówił metropolita lwowski. Hierarcha zwrócił też uwagę, że jeden z dzwonów z 1920 r., wykonany w Białej nosi napis: „Wieczna pamiątka 60 Bohaterów posiekanych przez Bolszewików w okrutny sposób w Łopatynie 14.08.1920 r. „Wysokim głosem będzie on wołał do Matki Pokoju: Od powietrza, głodu, ognia i wojny – zachowaj nas Panie!” – mówił abp Mokrzycki.

kcz (KAI Lwów) / Lwów

Za: Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski blog (2012-08-08) | http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=6565

Skip to content