Aktualizacja strony została wstrzymana

Dalsza judaizacja dzieci w katolickiej szkole

Trzecioklasiści z katolickiej (?) szkoły Our Lady of Grace w Noblesville w stanie Indiana od wielu lat są indoktrynowani na temat świąt żydowskich Rosh Hashana oraz wprowadzani w szczegóły świętowania żydowskiego Nowego Roku, świąt Purim, Hanukkach i Yom Kippur. Connie Bergense, która organizuje w szkole tego rodzaju zajęcia od 10 lat, mówi, że „Musimy nauczać dzieci o tym co Jezus robił gdy dorastał”. Przed rozpoczęciem tegorocznego święta Rosh Hashana, dzieci na zajęciach w klasach wycinały gwiazdy Dawida, dekorowały klasę żydowskimi symbolami i przyrządzały żydowskie dania. Na koniec zajęć, dzieci wyrzuciły okruchy jedzenia do basenu z wodą, co symbolizować ma według tradycji żydowskiej odpokutowanie grzechów.

 

KOMENTARZ BIBUŁY: Oto mamy klasyczny przykład judaizacji naszych dzieci, na dodatek prowadzony w najbardziej ordynarny sposób: w szkole katolickiej w ramach lekcji religii. Ciekawe czy nauczyciele z taką samą kreatywnością uczą dzieci katechizmu i podstaw wiary katolickiej?

A przecież pobiblijny judaizm, wyrosły jako religia faryzejska jest zaprzeczeniem Kościoła, jest Synagogą Szatana, jest Kainem, Izmaelem. Przekleństwo biblijne wzbogacone wiarą w gusła i magię, okraszoną Talmudem i kabałą, jest wyznacznikiem dzisiejszego stanu „żydów”. Judaizm jako naturalnie wrogo nastawiony do Kościoła Katolickiego, choć ma prawo trwać we własnych granicach – o czym wielokrotnie nauczali papieże zakazując pod karą ekskomuniki jakiegokolwiek ich prześladowania – nie może ich przekraczać, gdyż prowadzi to do zniewolenia narodów, do destabilizacji Kościoła.

Papieże na przestrzeni całej historii przestrzegali przed judaizacją – do czasu soborowego Nostra Aetate i późniejszej zdrady posoborowych papieży. Okazuje się, że Kościół przez dwa tysiące lat mylił się, że 260 poprzednich papieży błądziło, że dziś trzeba ocenzurować Ewangelie i wycinać Pismo Święte z „antysemickich” wypowiedzi św. Pawła, że trzeba oczyścić „starszych braci w wierze” z zarzutów o ukrzyżowanie Chrystusa, że najlepiej samemu oskarżyć się, skazać i przeprosić za tysiąclecia chrześcijańskiego „antysemityzmu”.

Nie liczy się już nauka Chrystusa i jasne słowa św. Pawła o przedawnieniu Prawa – czas budować „nowego człowieka”, na miarę „trzeciego tysiąclecia”, człowieka przepełnionego „wolnością, równością i braterstwem”. Czas budować Nową Religię.

 

Zob. również:

 

 

 

Skip to content