Aktualizacja strony została wstrzymana

Peru: uniwersytet już nie papieski ani katolicki

Dotychczasowy Papieski Uniwersytet Katolicki Peru musi zmienić nazwę. Nie może już nazywać się ani „Papieskim”, ani „Katolickim”. Prawo do używania obu tych określeń odebrała mu Stolica Apostolska dekretem kardynała sekretarza stanu w oparciu o specjalne papieskie upoważnienie – informuje komunikat watykańskiego biura prasowego.

Ex corde Ecclesiae, czego jednak nie dokonano. Po wizytacji kanonicznej uczelni w grudniu ub. r. i lutowym spotkaniu jej rektora z kard. Tarcisio Bertone w watykańskim Sekretariacie Stanu podjęto kolejną próbę dialogu. Ostatnio rektor w dwóch listach do kardynała sekretarza stanu uzależnił modyfikację statutu od rezygnacji przez archidiecezję Limy z kontroli nad dobrami uniwersytetu – informuje Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Dodajmy, że zarządzanie znacznym majątkiem, jaki zapisał uczelni zmarły w 1944 r. peruwiański polityk i historyk José de la Riva Agüero, jest przedmiotem długotrwałego sporu z miejscowym arcybiskupem. Watykański komunikat przypomina, że peruwiańskie sądy cywilne kilkakrotnie potwierdziły udział stołecznej archidiecezji w kontroli nad finansami uniwersytetu. Odbierając mu tytuły „Papieski” i „Katolicki” Stolica Apostolska podkreśla jednak, że ma on nadal podlegać ustawodawstwu kanonicznemu. Watykan będzie nadal śledzić sytuację na uczelni z nadzieją, że jej władze zdecydują się na zmianę stanowiska, co umożliwiłoby przywrócenie jej obu wspomnianych tytułów.

ak/ rv

Trwa spór o katolickość Uniwersytetu Peru

Decyzję watykańskiego sekretariatu stanu, odbierającą Papieskiemu Uniwersytetowi Katolickiemu Peru prawo do tytułów „Papieski” i „Katolicki”, źle przyjął rektor tej uczelni. Prof. Marcial Rubio uważa ją za niesłuszną. Jego zdaniem uniwersytet, zarejestrowany w Peru jako „Papieski” i „Katolicki”, nie może zmienić tej swojej oficjalnej nazwy. Uważa on także, iż uczelnia wcale nie podlega prawu kanonicznemu, ale wyłącznie cywilnemu i jest chroniona przez peruwiańską konstytucję. „Jest to jasne – powiedział rektor – również dla samej archidiecezji Limy, która procesuje się z nami przed trybunałami peruwiańskimi, chcąc zarządzać majątkiem, który jest własnością naszą, a nie Stolicy Apostolskiej”.

Podobnie jak rektor, prawa do określeń „Papieski” i „Katolicki” broni przewodnicząca federacji studentów tej uczelni. Ona również powołuje się na zapis nazwy uniwersytetu w publicznych rejestrach. Natomiast inna tamtejsza organizacja, Ugrupowanie Uniwersyteckie noszące imię José de la Riva Agüero, fundatora uczelnianego majątku, zaapelowała o pojednanie ze Stolicą Apostolską i odzyskanie katolickiej tożsamości. Zwraca ona uwagę, że w świetle prawa międzynarodowego o wspomnianych tytułach decyduje Kościół katolicki, a nie prawo cywilne. Decyzje o przyszłości Uniwersytetu Peru podejmie zwołane dzisiaj przez rektora Zgromadzenie Uniwersyteckie, w skład którego obok profesorów należą przedstawiciele studentów i pięciu biskupów.

ak/ rv, elcomercio

Za: Radio Watykańskie (23/07/2012)

Za: Radio Watykańskie (21/07/2012) | http://www.oecumene.radiovaticana.org/POL/articolo.asp?c=606775

Skip to content