Aktualizacja strony została wstrzymana

MSZ blokuje finansowanie polskich mediów na Kresach

Polskie gazety i audycje radiowe oraz telewizyjne na Ukrainie, Litwie, Łotwie i w Mołdawii zmuszone są do zawieszenia działalności. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie przekazało organizacjom polskim na Wschodzie pieniędzy za 2012 r. O sprawie informuje „Gazeta Polska Codziennie” i portal Niezalezna.pl

Artykuł 6 Konstytucji RP mówi, że państwo polskie powinno wspierać Polaków za granicą w utrzymywaniu łączności kulturowej z ojczyzną. W tym zadaniu pomagały wydawane na Wschodzie polskie media, przez lata wydawane głównie dzięki dotacjom z Warszawy – czytamy w „Gazecie Polskiej Codziennie”.

W tym roku pieniądze z MSZ-etu do wydawców nie trafiły. W rezultacie wiele tytułów zawiesiło działalność, albo z trudem walczy o przetrwanie. „W pierwszych miesiącach wydawaliśmy gazetę ze środków odłożonych na czarną godzinę. Teraz nie dajemy już rady” – mówi Walenty Wakoluk, redaktor naczelny „Monitora Wołyńskiego”.

W zeszłym tygodniu posłowie z sejmowej komisji łączności z Polakami za granicą spotkali się ze środowiskami polonijnymi oraz reprezentującym MSZ wiceministrem Januszem Ciskiem. Wiceszef MSZ-etu tłumaczył opóźnienia zbyt późnym przyjęciem budżetu przez Sejm. 

niezalezna.pl/KRESY.PL

Polonia na Wschodzie musi zamykać gazety

Polskie gazety i audycje radiowe oraz telewizyjne na Ukrainie, Łotwie, Litwie i w Mołdawii są zmuszone na zawieszenie swojej działalności. Wszystko z powodu nieprzekazania przez MSZ pieniędzy za 2012 rok – wskazuje „Gazeta Polska Codziennie”.

Zgodnie z Artykułem 6 Konstytucji RP państwo polskie jest zobowiązane do wspierania Polaków za granicą i utrzymywania ich łączności kulturowej z Ojczyzną. Temu celowi służyły m.in. wydawane na Wschodzie polskie media, które funkcjonowały m.in. dzięki finansowemu wsparciu państwa polskiego.

Jednakże w tym roku środki z MSZ do wielu wydawców nie dotarły i musieli oni zawiesić swoją działalność lub z trudem próbują wiązać koniec z końcem. Z powodu braku środków, jak podaje „GPC”, przestały działać: „Mozaika Berdyczowska”, „Dziennik Kijowski”, „Gazeta Polska” w Źytomierzu, czy wydawane w Doniecku gazeta, radio i audycja telewizyjna pod wspólnym tytułem „Polacy Donbasu”. Działalność zawiesiło także wydawane w Mołdawii pismo „Jutrzenka” i audycja radiowa „Polska Fala”, zaś jedyny polski dziennik na Wschodzie, wydawany w stolicy Litwy „Kurier Wileński” musiał zwolnić 30 proc. zespołu redakcyjnego.

Nieprzekazanie środków MSZ tłumaczy zbyt późnym zatwierdzeniem budżetu przez Sejm. Tymczasem opozycja zwraca uwagę, że nie było takich kłopotów, gdy przekazywaniem środków na współpracę z Polakami za granicą zajmował się Senat. Od tego roku ta kompetencji leży w gestii Ministra Spraw Zagranicznych.

Za: MyPiS.pl

Za: Kresy.pl (16 lipca 2012) | http://www.kresy.pl/wydarzenia,polacy?zobacz/msz-blokuje-finansowanie-polonii-na-kresach | MSZ blokuje finansowanie Polaków na Kresach

Skip to content