IPN prowadzi śledztwo w sprawie hitlerowskiej masakry ludności Warszawy i okolic

Aktualizacja: 2012-07-7 10:11 pm

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, w związku z prowadzonym śledztwem, prosi o kontakt osoby najbliższe dla osób rozstrzelanych w egzekucjach publicznych dokonanych na ulicach Warszawy oraz w ruinach byłego getta.

OKŚZpNP w Warszawie kontynuuje śledztwo, wszczęte przez byłą Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, w sprawie zabójstw około 37 tysięcy osób, pochodzących z Warszawy oraz okolicznych miast i miejscowości. Zbrodni dokonano w okresie od października 1939 r. do 1 sierpnia 1944 r. podczas egzekucji ulicznych w Warszawie.

Pokrzywdzeni najczęściej zatrzymywani byli w związku z prowadzonymi przez niemiecką policję i gestapo śledztwami, albo w wyniku przeprowadzanych „łapanek”, a potem osadzani w więzieniu na Pawiaku. Następnie skazywani na mocy wyroków Sądu Doraźnego Policji Bezpieczeństwa na kary śmierci. Po czym dane skazanych publikowane były w obwieszczeniach umieszczanych na ulicach Warszawy jako osób przeznaczonych do ułaskawienia, pod warunkiem, iż nie będą powtarzały się napady na Niemców. W kolejnym obwieszczeniu informowano o rozstrzelaniu osób przewidzianych do przedstawienia do ułaskawienia w związku z kolejnym atakiem na Niemców lub Polaków stających w służbie niemieckiej.

Źródło: ipn.gov.pl

luk

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=58500 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]