Aktualizacja strony została wstrzymana

IPN prowadzi śledztwo w sprawie hitlerowskiej masakry ludności Warszawy i okolic

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, w związku z prowadzonym śledztwem, prosi o kontakt osoby najbliższe dla osób rozstrzelanych w egzekucjach publicznych dokonanych na ulicach Warszawy oraz w ruinach byłego getta.

OKŚZpNP w Warszawie kontynuuje śledztwo, wszczęte przez byłą Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, w sprawie zabójstw około 37 tysięcy osób, pochodzących z Warszawy oraz okolicznych miast i miejscowości. Zbrodni dokonano w okresie od października 1939 r. do 1 sierpnia 1944 r. podczas egzekucji ulicznych w Warszawie.

Pokrzywdzeni najczęściej zatrzymywani byli w związku z prowadzonymi przez niemiecką policję i gestapo śledztwami, albo w wyniku przeprowadzanych „łapanek”, a potem osadzani w więzieniu na Pawiaku. Następnie skazywani na mocy wyroków Sądu Doraźnego Policji Bezpieczeństwa na kary śmierci. Po czym dane skazanych publikowane były w obwieszczeniach umieszczanych na ulicach Warszawy jako osób przeznaczonych do ułaskawienia, pod warunkiem, iż nie będą powtarzały się napady na Niemców. W kolejnym obwieszczeniu informowano o rozstrzelaniu osób przewidzianych do przedstawienia do ułaskawienia w związku z kolejnym atakiem na Niemców lub Polaków stających w służbie niemieckiej.

Źródło: ipn.gov.pl

luk

Za: Polonia Christiana - pch24.pl (2012-07-08) | http://www.pch24.pl/ipn-prowadzi-sledztwo-w-sprawie-hitlerowskiej-masakry-ludnosci-warszawy-i-okolic,3998,i.html

Skip to content