Aktualizacja strony została wstrzymana

Bractwo św. Piusa X odmówiło podpisania „Preambuły Doktrynalnej”

Z listu sekretarza Bractwa Świętego Piusa X  wynika, że przełożony wspólnoty nie zgodził się podpisać zmienionej „Preambuły Doktrynalnej”. Akceptacja tego dokumentu jest konieczna, by można było mówić o pojednaniu Bractwa z Watykanem.

List napisany 25 czerwca przez sekretarza ks. Christiana Thouvenota informuje członków wspólnoty, że przełożony grupy, biskup Bernard Fellay uznał warunki postawione przez Watykan za „nie do przyjęcia”.

Po wielu latach negocjacji, Bractwo, które zerwało więzi z Rzymem w 1988 roku, rozważa propozycję pojednania z Kościołem na zasadzie prałatury personalnej, która funkcjonuje jako jurysdykcja bez granic geograficznych.

Bractwo zostało poproszone przez Watykan o zaakceptowanie pewnych nauk doktrynalnych, w tym m.in. pełnej akceptacji postanowień Soboru Watykańskiego II.

Papież Benedykt XVI chcąc okazać wolę pojednania, 26 czerwca br. mianował arcybiskupa tytularnego Oregonu ks. Augustine Di Noia wiceprzewodniczącym Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, która odpowiedzialna była za podjęcie pojednawczych rozmów z Bractwem.

Ks. Thouvenot poinformował jednak członków wspólnoty, że bp Fellay odmówił podpisania „Preambuły doktrynalnej”, której treść pierwotnie była zaakceptowana. Treść dokumentu została jednak niespodziewanie zmieniona przez kard. Williama Levadę, prefekta watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. Kardynał przedstawił Bractwu nową wersję Preambuły 13 czerwca.

Źródło: NCR, AS.

Za: Polonia Christiana – pch24.pl (2012-06-28) | http://www.pch24.pl/bractwo-sw–piusa-x-odmowilo-podpisania-preambuly-doktrynalnej–,3810,i.html