Aktualizacja strony została wstrzymana

Liczba ofiar obławy rośnie

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Białymstoku wydała komunikat, w którym prosi osoby posiadające informacje na temat obławy augustowskiej, aby zgłaszały się do niej. Na podstawie odtajnionych przez Rosję szyfrogramów liczbę zamordowanych żołnierzy prokuratorzy oceniają nie jak dotąd na 592, ale aż na 1100 osób.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Białymstoku informuje w komunikacie, że prowadzi śledztwo w sprawie zbrodni komunistycznych, będących też zbrodniami przeciwko ludzkości. Śledztwo to dotyczy zabójstw w lipcu 1945 r., w nieustalonym miejscu, 592 osób zatrzymanych na terenie powiatów augustowskiego, suwalskiego, sokólskiego, województwa podlaskiego, podczas tzw. obławy augustowskiej. Prokuratorzy IPN jako sprawców tej zbrodni podają Kontrwywiad Wojskowy „Smiersz” Trzeciego Frontu Białoruskiego Armii Czerwonej, przy współudziale funkcjonariuszy polskich organów Bezpieczeństwa Publicznego, funkcjonariuszy polskich organów Milicji Obywatelskiej oraz żołnierzy Pierwszej Armii Wojska Polskiego. IPN wskazuje również, że ofiar obławy augustowskiej jest prawdopodobnie więcej, stara się ustalić losy kolejnych ponad 500 osób, o których wie z treści niedawno odtajnionych przez Rosję dwóch szyfrogramów gen. Abakumowa. „W toku śledztwa ustalono, że w okresie lipca 1945 roku funkcjonariusze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich przekazali funkcjonariuszom Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej oraz funkcjonariuszom Ludowego Komisariatu Bezpieczeństwa Państwowego Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej 514 osób aresztowanych podczas „Obławy Augustowskiej”, określanych jako cyt. Litwini”. Prokuratorzy przypuszczają, że przekazane osoby to prawdopodobnie osoby narodowości polskiej z przedwojennych województw wileńskiego i nowogródzkiego, które w lipcu 1945 roku przebywały w Polsce na terenie powiatów suwalskiego, augustowskiego, sokólskiego. „Los tych osób nie jest znany” – czytamy w komunikacie. Skoro nie jest znany od 67 lat, jasne jest, iż osoby te również zostały zamordowane przez Sowietów podczas obławy. Śledczy proszą o kontakt osoby posiadające informacje o wszystkich pochodzących z przedwojennego województwa wileńskiego i nowogródzkiego, którzy zostali aresztowani w lipcu 1945 roku przez funkcjonariuszy ZSRS na terenie powiatów augustowskiego, suwalskiego, sokólskiego, województwa podlaskiego, w związku z podejrzeniem przynależności do polskich organizacji niepodległościowych. Równolegle z apelem poprzez media do strony litewskiej został wysłany wniosek o pomoc prawną w poszukiwaniach archiwaliów dotyczących obławy. Chodzi tu głównie o 514 osób nazwanych w szyfrogramie gen. Abakumowa tzw. Litwinami.

Adam Białous
Białystok

Za: Nasz Dziennik, Piątek, 8 czerwca 2012, Nr 132 (4367) | http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20120608&typ=po&id=po25.txt

Skip to content