Czeski kontrwywiad ostatecznie pozbył się wszystkich oficerów byłych komunistycznych służb specjalnych StB

Rzecznik czeskiego kontrwywiadu, Ladislav Sticha poinformował gazetę Mlada Fronta Dnes, że czeski kontrwywiad ostatecznie pozbył się wszystkich pracowników, którzy należeli w przeszłości do komunistycznych służb specjalnych StB. Gazeta podaje, że służbę opuścili już wszyscy pracownicy, mimo iż niektórzy z nich byli lojalnymi, wykwalifikowanymi fachowcami. Po raz pierwszy od 1989 roku czeski kontrwywiad nie zatrudnia ani jednego pracownika, który służył czeskiemu systemowi komunistycznemu. „Nikt nie może już nam zarzucić tego, że byli agenci komunistycznej tajnej policji pracują dla nas, a ten fakt niestety odbijał się na jakości naszej pracy.” – oświadczyl Sticha dodając, że dochodziło do sytuacji, w których byli funkcjonariusze StB prowadzili intrygi i gry wewnątrz organizacji oraz podkopywali prace nad reformą służby.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content