Aktualizacja strony została wstrzymana

Japończycy – naród zagrożony wyginięciem

Według danych demograficznych Organizacji Narodów Zjednoczonych, populacja Japonii zmniejsza się o 30 osób na godzinę. Do końca 2012 r. będzie o 200 tys. Japończyków mniej, a do 2050 r. Kraj Kwitnącej Wiśni straci 25 proc. ludności.

Japonia stanowi dla naukowców nieocenione „laboratorium demograficzne”. To kraj, który jest praktycznie zamkniętym systemem, bez zjawiska emigracji czy imigracji, z ludnością w 99 procentach etnicznie jednorodną. Takie uwarunkowania dają demografom rzadką możliwość obserwowania, co przyniesie przyszłość dla całego świata.

Problem jest następujący: Japonki przestały rodzić dzieci. Przez wiele lat, w odpowiedzi na spowolnienie gospodarcze, kolejne rządy wypychały kobiety na rynek pracy. Teraz okazało się, że 70 proc. japońskich „singielek” nigdy nie zamierza wyjść za mąż i mieć dzieci. Dlaczego? Decyzja o urodzeniu dziecka jest jednocześnie decyzją o zakończeniu kariery zawodowej. W tym kraju nie sposób połączyć opieki nad dzieckiem z pracą zawodową.

W naukach demograficznych przyjmuje się, że w krajach rozwiniętych prostą zastępowalność pokoleń zapewnia współczynnik dzietności (TFR) na poziomie 2,10 – 2,15 dzieci na kobietę w wieku rozrodczym. Japonia była pierwszym na świecie krajem, w którym dzietność spadła poniżej 2,1 dziecka na kobietę. Od 1960 r. TFR systematycznie idzie w dół. Obecnie kształtuje się na poziomie 1,1 dziecka na kobietę, czyli wynosi połowę tego, co jest konieczne do zastępowalności pokoleń. Prognozy mówią o 0,6 dziecka na kobietę ok. 2050 r.

Szybkie starzenie się społeczeństwa i występujący już ubytek naturalny (nadwyżka zgonów nad urodzeniami) spowodują, że w ciągu dwóch pokoleń Japonia „straci” ponad 40 mln ludności. Co gorsza, na tym się nie skończy… I Japonia zniknie.

[Tłumaczenie i opracowanie własne HLI-Polska na podstawie tekstu: LifeSiteNews (B.Clowes) – 07.05.2012 r.]

Za: Human Life International - Polska -- Polski serwis pro-life (15/05/2012) | http://www.hli.org.pl/drupal/pl/node/6328

Skip to content