Aktualizacja strony została wstrzymana

Rosyjski Wschód Słońca: powieść o nadziei i wierze

W zeszłym roku ukazała się książka pt „Rosyjski Wschód Słońca: powieść o nadziei i wierze”, napisana przez dr. Bruce W Walters’a.

Poniżej przedstawiamy krótką notę o Autorze, wybrane recenzje i komentarze oraz zachęcamy do lektury (niestety, w chwili obecnej jedynie po angielsku).

 

ROSYJSKI WSCHÓD SŁOŃCA: powieść o nadziei i wierze

RUSSIAN SUNRISE: a Novel of Hope and Faith

Dr Bruce W Walters

 

 

 

 

 

 

 

O Autorze:

Dr Bruce W Walters, psychiatra i były felietonista Latin Mass Magazine.

W latach 1990 dr Walters i jego żona adoptowali syna z Rosji, i od tego czasu zainteresował się badaniem współczesnej historii Rosji i Orędzia Matki Bożej Fatimskiej.

Na Konferencji Fatimskiej, która odbyła się w maju 2010 roku w Rzymie pod hasłem „Poświęcenie teraz!” opisał  „w jaki sposób można wkrótce dokonać poświęcenia Rosji” i przedstawił swoją powieść „ROSYJSKI WSCHÓD SŁOŃCA”.

Po ukończeniu studiów na Western Michigan University i otrzymaniu dyplomu BA w literaturze angielskiej, pracy przez kilka lat w bankach, ukończył studia medyczne w College of Human Medicine (Michigan State University) w East Lansing, i studia kliniczne w Kalamazoo i Pittsburgu. Podczas studiów medycznych przeszedł na katolicyzm.

Dr Walters pracuje jako psychiatra i dyrektor medyczny w Ottawie i w katolickich organizacjach charytatywnych. W 2006 roku wraz żoną – lekarzem rodzinnym, założyli Klinikę św. Łukasza w Brighton, Michigan, gdzie leczeni są potrzebujący pomocy, którzy nie mają ubezpieczenia.

 

Recenzje i komentarze tych, którzy przeczytali tę książkę:

Powieść przedstawia Rosję w pozytywnym świetle. Tak, Rosja potrzebuje poświęcenia i wynikającego z niego nawrócenia, traci status wybranego instrumentu Bożej kary dla zepsutego świata, a gdy to zostanie zrealizowane, Rosja stanie się przykładem dla wszystkich innych narodów i narzędziem doprowadzającym do prawdziwego chrześcijańskiego pokoju.

– Michal Semin, St. Joseph Institute, Praga, Republika Czeska

+ + +

 

ROSYJSKI WSCHÓD SŁOŃCA, wyjątkowo dobrze napisana i bardzo ciekawa, jest faktycznie „powieścią o wierze i nadziei”, co widać na okładce książki.

Przedstawia bardzo wiarygodny scenariusz o możliwościach poświęcenia Rosji i późniejszych bardzo pozytywnych jego skutkach dla rosyjskiego narodu i obietnicę płynących z tego wielkich korzyści dla świata w najbliższej przyszłości.

Zawiera bardzo wciągające i zabawne historie, a co ważniejsze, książka mówi jak Rosja może realnie wyglądać po (i bezpośrednio w wyniku) jej poświęcenia, staje się prawdziwie katolickim państwem wyznaniowym, zamiast świeckiego państwa totalitarnego jakim jest obecnie. Nie szczędząc szczegółów, autor opisuje dokładnie, co to faktycznie oznacza dla większości aspektów rosyjskiego życia, w tym w kategoriach: polityki, ekonomii, finansów, handlu, edukacji, opieki zdrowotnej, prawa, kultury, itd. Całą 400-stronicową książkę przeczytałem w ciągu tygodnia, często siedząc do bardzo późna w nocy, nie mogłem odłożyć tej urzekającej powieści.

– Andrew M. Cesanek, MSECE, współautor  The Devil’s Final Battle [Ostatnia walka diabła], New York

+  +  +

 

ROSYJSKI WSCHÓD SŁOŃCA to książka naprawdę napisana z boskiej inspiracji. Realistyczna intryga i niebezpieczeństwo zawarte w potencjalnym scenariuszu przedstawionym przez  dr Waltersa (z pewną bardzo ważną i prawdziwą historią polityczną i finansową) o wydarzeniach, które ostatecznie doprowadzą papieża i biskupów do aktu poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu Matki Bożej, trzymają  czytelnika w napięciu. Uderza w niej fakt, że im dłużej papież je opóźnia, tym trudniejsze staje się dla niego spełnienie nakazu Niebios w tym naszym coraz bardziej anty-chrześcijańskim świecie.

Czytając o tym, czego możemy się spodziewać – ustanowienie prawdziwie katolickiego państwa rozpoczynając od Rosji, a kończąc na wszystkich krajach świata – przywraca ducha by zrobić wszystko, co możliwe przez modlitwę i ofiarę, aby tak się stało. W obliczu prób życia codziennego, ta książka pomoże wielbicielom Fatimy skupić się na prawdziwym celu katolickiego dążenia do pracy nad swoim zbawieniem – triumfu Niepokalanego Serca Maryi i społecznego panowania Chrystusa Króla, zwiastujących erę prawdziwego światowego pokoju i późniejsze zbawienie wieczne wielu dusz.

– Joanna Swords, BSN, RN, b. kapitan armii USA

+  +  +

 

Wraz z pojawieniem się ROSYJSKIEGO WSCHODU SŁOŃCA, dyskurs o Fatimie wyszedł na prostą. Poświęcenie Rosji okazało się znakomicie wykonalne, tak jak stosunki z prawosławiem i inne kwestie, które od dziesięcioleci przeszkadzały w poprawnym ułożeniu się przywódcom Kościoła. Teraz możemy zacząć dostrzegać świat po poświęceniu, z jego własnymi praktycznymi zadaniami.
Dr Walters wciąga czytelnika w życie swoich atrakcyjnych bohaterów, kiedy ustanawiają pierwsze katolickie państwo wyznaniowe w erze post-komunistycznej, i dokonują restrukturyzacji nowego społeczeństwa na zasadach chrześcijańskich. Ta prowokująca książka zmusza czytelnika do zastanowienia, z jakimi wyzwaniami nowo odbudowany naród ma się zmierzyć, i do czego osobiście może być wezwany, kiedy realizują się obietnice Matki Bożej. ROSYJSKI WSCHÓD SŁOŃCA  jest naprawdę natchnieniem nadziei.

– Suzanne Pearson, autorka Blessed Karl and Fatima [Błogosławiony Karol i Fatima], muzyk w kościele katolickim, pracownik Senatu Washington D.C.

+  +  +

 

Przez 34 lata Apostolat Naszej Pani Fatimskiej używał wszystkich możliwych środków w celu wykonania prośby Orędzia Fatimskiego.

Matka Boża dała nam potężne narzędzie żeby to zrobić: ROSYJSKI WSCHÓD SŁOŃCA. Kto mógłby przewidzieć, żeby tak przekonujący argument o poświęceniu Rosji przez papieża i biskupów, prośbę fatimską, przedstawiono w formie książki? Bo tym jest ROSYJSKI WSCHÓD SŁOŃCA, ale to coś więcej niż powieść: to plan na nowy świat!

Dr Bruce Walters, z synowskim oddaniem Matce Bożej, włożył ten plan w nasze dłonie i poprosił nas o rozpowszechnianie go. Jesteśmy mu wdzięczni, zadowoleni z jego zaufania do tego Apostolatu, i zdecydowani na dystrybucję tego wspaniałego dzieła w tak wielu językach, do tak wielu ludzi i do tak wielu miejsc jak tylko możliwe.

Dlaczego jesteśmy tak zdeterminowani? Bo ROSYJSKI WSCHÓD SŁOŃCA robi coś, czego nie może zrobić żadne nawoływanie, niezależnie od tego jak silne: maluje żywy obraz, ludzkim sposobem i wymowną prozą, wszystko to co poświęcenie Rosji da temu światu.

Daje czytelnikowi konkretną wizję świata, w którym cudowne nawrócenie, obiecane przez Matkę Bożą, dokonało się w Rosji, która stała się wzorem dla reszty cierpiących narodów.
ROSYJSKI WSCHÓD SŁOŃCA pokazuje, że poprzez posłuszeństwo dla życzenia Matki Bożej Fatimskiej, łaski, którymi pragnie nas obdarzyć, wyleją się z jej kochających rąk, dając światu pokój i ożywienie chrześcijaństwa. ROSYJSKI WSCHÓD SŁOŃCA pokazuje, że owoce poświęcenia nie tylko zmienią kształt polityki międzynarodowej, ale dotrą do każdego z nas, zmieniając na zawsze nasz sposób życia, pracy i wychowania naszych rodzin.

Gdy zobaczymy wpływ tego poświęcenia w praktycznych szczegółach zawartych w książce, nasze pragnienie dokonania poświęcenia ogromnie wzrośnie. ROSYJSKI WSCHÓD ma potencjał, żeby stworzyć falę poparcia dla posłuszeństwa wobec Matki Bożej Fatimskiej. Jeśli ta powieść będzie chętnie czytana, ludzie zrozumieją, że Fatima jest naszą ostatnią i jedyną nadzieją na zbawienie teraz i potem. Będą wzywać papieża i biskupów, aby zrobić to o co Matka Boża prosiła. A gdy hierarchia zda sobie sprawę z tego, że ludzie chcą by to zrobili, zaczną działać!

Jedną z przeszkód stojących na drodze do poświęcenia może być niezdolność niektórych osób, łącznie z pewnymi wysoko postawionymi urzędnikami Kościoła, żeby przewidzieć, co będą oznaczać wyniki tego poświęcenia. Oni mogą mieć również pewne wątpliwości co do praktycznego dokonania poświęcenia w obecnej sytuacji politycznej.

ROSYJSKI WSCHÓD SŁOŃCA pokazuje, że poświęcenie jest rzeczywiście możliwe. I pokazuje również, że poświęcenie to nie tylko praktyczne rozwiązanie wielu naszych problemów, pokazuje jedyne praktyczne rozwiązanie! Z dużym talentem analitycznym i głęboką wiedzą tajników w kwestii finansów, dr Walters zaczyna tę niesamowitą historię opisem kryzysu, który teraz jest bardziej prawdziwy, niż kiedy wpadł na pomysł napisania powieści: międzynarodowego kryzysu ekonomicznego.

Jest to po części zrozumienie tego, że świat stoi na krawędzi chaosu w wyniku manipulacji pieniężnych, zorganizowanych przez masońskich mistrzów międzynarodowych finansów, które skłaniają przywódców Rosji do rozważenia powrotu do rozsądnej polityki monetarnej – standardu złota. Od tej pierwszej sceny do dramatycznego zakończenia ROSYJSKIEGO WSCHODU SŁOŃCA, powieść daje nam jednocześnie obraz wielkiej polityki, jak i drobne szczegóły obrazu o tym, jak kluczowe postaci w tym dramacie poświęcenia w końcu dają się skusić do posłuszeństwa wobec Matki Bożej.

ROSYJSKI WSCHÓD SŁOŃCA pokazuje też, że nawrócenie Rosji będzie oznaczać powrót narodu rosyjskiego na łono Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Są tacy, którzy chcą skończyć z Fatimą, żeby o niej zapomnieć, którzy próbowali spierać się, że nawrócenie to może oznaczać reformę polityczną, taką jak glasnost i pierestrojka, a nie nawrócenie religijne. Oni próbowali przekonać nas do tego, że poświęcenie już jest dokonane, a nawrócenie zakończone.

ROSYJSKI WSCHÓD SŁOŃCA pokazuje absurdalność tego sporu, który już jawi się jako niedorzeczny dla zaznajomionych z Orędziem Fatimskim, jak i smutny stan moralny rosyjskiego narodu. Co więcej, powieść daje nam gruntowny obraz reformy społeczeństwa, od góry do dołu, która będzie realizowana przez to poświęcenie. Przedstawia plan nie tylko dla Rosji, ale do naśladowania dla reszty świata.
Nie ujawnimy dramatycznego zakończenia ROSYJSKIEGO WSCHODU SŁOŃCA. A w rzeczywistości, to nie jej zakończenie przygotowuje grunt dla dalszego rozwoju. Jeśli ROSYJSKI WSCHÓD SŁOŃCA zostanie bardzo dobrze przyjęty, może być tylko pierwszym krokiem ekscytującej i rozwijającej się opowieści.

Ale nie przyjmuj tylko opinii zawartych w tych recenzjach. Przeczytaj ROSYJSKI WSCHÓD SŁOŃCA! Poruszy cię jak żadna inna powieść, bo dociera do serca prawdy, a tam, wyrażona w tej prawdzie, jest Matka Boża, która czeka by dać naszemu cierpiącemu światu jedyne remedium na wszystkie jego bolączki. W Niej mamy – ty masz – każdy z nas ma – jedyną nadzieję.

 – Apostolat Fatimski

Tłumaczenie Ola Gordon
na podstawie broszury:  http://www.fatima.org/apostolate/pdf/russian_sunrise_brochure.pdf

 

ROSYJSKI WSCHÓD SŁOŃCA: powieść o nadziei i wierze

RUSSIAN SUNRISE: a Novel of Hope and Faith

Dr Bruce W Walters

Order online at fatimashoppe.org
(406 pages, quality paperback)

 

 

 

 

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content