Mniej katolików w Portugalii

Aktualizacja: 2012-04-17 7:59 am
W tradycyjnie religijnej Portugalii coraz więcej osób odchodzi od wiary katolickiej. Przybywa natomiast zadeklarowanych protestantów, ateistów i świadków Jehowy.
Z najnowszego opracowania Centrum Studiów Religijnych i Kulturalnych Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego w Porto wynika, że obecnie w tym kraju jest o dwa miliony osób deklarujących się jako katolicy mniej, niż jeszcze kilkanaście lat temu.

W 2001 roku było 9 milionów katolików, a obecnie jest ich 7 milionów. Spośród wierzących jedynie co piąta osoba regularnie uczestniczy w praktykach religijnych. Podwoiła się natomiast liczba wiernych kościołów innych, niż katolicki.

W ciągu jedenastu lat najbardziej wzrósł odsetek protestantów, a także ateistów. Jednocześnie co trzeci z 4 tys. respondentów nie zgadza się z doktryną żadnego kościoła ani religii, a co piąty nie popiera propagowanych przez nie reguł moralnych. Co dziesiąty pytany wyraził przekonanie, że osoby, które deklarują się jako wierzące, nie potwierdzają tego swoimi czynami.

Autor: pl, gsad; Źródło: IAR
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=55552 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]