Aktualizacja strony została wstrzymana

Mniej katolików w Portugalii

W tradycyjnie religijnej Portugalii coraz więcej osób odchodzi od wiary katolickiej. Przybywa natomiast zadeklarowanych protestantów, ateistów i świadków Jehowy.
Z najnowszego opracowania Centrum Studiów Religijnych i Kulturalnych Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego w Porto wynika, że obecnie w tym kraju jest o dwa miliony osób deklarujących się jako katolicy mniej, niż jeszcze kilkanaście lat temu.

W 2001 roku było 9 milionów katolików, a obecnie jest ich 7 milionów. Spośród wierzących jedynie co piąta osoba regularnie uczestniczy w praktykach religijnych. Podwoiła się natomiast liczba wiernych kościołów innych, niż katolicki.

W ciągu jedenastu lat najbardziej wzrósł odsetek protestantów, a także ateistów. Jednocześnie co trzeci z 4 tys. respondentów nie zgadza się z doktryną żadnego kościoła ani religii, a co piąty nie popiera propagowanych przez nie reguł moralnych. Co dziesiąty pytany wyraził przekonanie, że osoby, które deklarują się jako wierzące, nie potwierdzają tego swoimi czynami.

Autor: pl, gsad; Źródło: IAR

Za: tvp.info | http://tvp.info/informacje/ludzie/mniej-katolikow-w-portugalii/7075505

Skip to content