- Bibula – pismo niezalezne - https://www.bibula.com -

Źandarmeria Wojskowa z uprawnieniami Policji

Funkcjonariusze Źandarmerii Wojskowej w czasie trwania w Polsce turnieju Euro 2012 dostaną takie same uprawnienia jakie przysługują dziś policjantom. Źołnierze ŹW będą stanowić uzupełnienie sił policyjnych zaangażowanych na Euro, czyli ok. 10 tys. funkcjonariuszy policji, skoncentrowanych w czterech miastach gdzie odbędą się mecze turnieju, czyli w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu a dodatkowo także w Krakowie.

Od 1 czerwca do 5 lipca, czyli jeszcze przed rozpoczęciem Mistrzostw, żołnierze ŹW będą mieli w stosunku do cywilów takie same uprawnienia jak policjanci. Będą mogli np. wylegitymować każdą osobę, zatrzymać ją, dokonać kontroli osobistej, a gdy ktoś nie podporządkuje się ich poleceniom, zastosować środki przymusu bezpośredniego, a nawet – w określonych ustawą o policji przypadkach – użyć broni palnej.

MSW kończy właśnie prace nad projektem, zgodnie z którym Źandarmeria Wojskowa może zostać użyta do pomocy policji. Termin zgłaszania  uwag do niego minął w dniu wczorajszym, toteż czeka on jedynie na podpis premiera.