Aktualizacja strony została wstrzymana

Watykan: Zakaz nauczania dla nowojorskiego jezuity

Kongregacja Nauki Wiary zakazała amerykańskiemu teologowi, Rogerowi Haightowi SI nauczania i publikowania prac z zakresu teologii.

Stolica Apostolska zarzuca jezuicie krytykowanie i podważanie nauki katolickiej odnośnie do bóstwa Chrystusa, Trójcy Świętej, roli Kościoła i zagadnień dotyczących zbawienia człowieka.

Zakon jezuitów potwierdził informacje o restrykcjach nałożonych na ks. Haighta, zaznaczając, że watykański proces jeszcze się toczy i nie ogłoszono ostatecznego orzeczenia.

W wydanym w roku 2005 zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Kongregacja Nauki Wiary wskazała na poważne błędy doktrynalne w wydanej w roku 2000 książce amerykańskiego teologa: „Jesus: Symbol of God”. Wydała mu w związku z tym zakaz nauczania teologii katolickiej. Władze zakonu zinterpretowały tę decyzję jako zakaz nauczania jedynie na uczelniach kościelnych. W związku z czym ks. Haight pracował ostatnio w międzywyznaniowym Union Theological Seminary w Nowym Jorku.

Niedawna decyzja Stolicy Apostolskiej oznacza zakaz wszelkiej pracy dydaktycznej. Jak zaznaczył w wypowiedzi dla agencji CNA przedstawiciel nowojorskiej prowincji jezuitów ks. Haight planuje podporządkowanie się w pełni tym decyzjom. „W sprawie toczącej się w Kongregacji Nauki Wiary współpracuje on z centralnymi władzami zakonu” – oświadczył socjusz nowojorskiego prowincjała.

CHR za: KAI/CNA

Za: christianitas.pl


.