Sąd Najwyższy USA rozpatrzy zakaz obchodzenia świąt Bożego Narodzenia w nowojorskich szkołach; Wystawianie szopek zakazane, żydowska Menora – dozwolona

Aktualizacja: 2006-08-25 12:00 am

Centrum Prawne im. Tomasza Moore, prężna instytucja z Ann Arbor w stanie Michigan przeciwdziałająca dyskryminacji katolików w Stanach Zjednoczonych, złożyła petycję do Sądu Najwyższego o rozpatrzenie i odwrócenie decyzji wydanej przez władze miasta Nowy Jork, zakazującej wystawiania w szkołach państwowych szopek bożonarodzeniowych (Nativity Scene).
Decyzja władz Nowego Jorku zakazująca w praktyce obchodzenie świąt Bożego Narodzenia, jednocześnie dopuszcza wystawianie Menory w okresie żydowskiego święta Hanuki oraz półksiężyca z gwiazdą w okresie muzułmańskiego święta Ramadan. W lutym br. stosunkiem głosów 2-1 sędziowie nowojorskiego sądu apelacyjnego podtrzymali decyzję władz miasta, jakkolwiek sędzia Straub w 46-stronicowym oświadczeniu sprzeciwiającym się orzeczeniu sądu zaznaczył, że zezwolenie na wystawianie religijnych symboli żydowskich i muzułmańskich z jednoczesnym wykluczeniem symboli chrześcijańskich, jest sprzeczne z Konstytucją.

Decyzja władz miasta Nowy Jork obejmuje ponad 1200 szkół publicznych największego w Stanach Zjednoczonych dystryktu szkolnego i uczących się w nich kilku milionów dzieci, którym w sposób jednoznaczny zakazuje się obchodzenia świąt Bożego Narodzenia.

Odwołanie złożone przez The Thomas More Law Center ma szansę powodzenia, gdyż decyzję sądu nowojorskiego krytykują sędziowie Sądu Najwyższego: Clarence Thomas, Anthony Kennedy i Antonin Scalia.

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=552 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]