Aktualizacja strony została wstrzymana

Ensemble Organum w Warszawie

Niekwestionowaną ozdobą kulturalno – religijną tegorocznego Wielkiego Postu w Warszawie był festiwal pn. „Śmierć unplugged 2012”, zorganizowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II (instytucję kultury m.st. Warszawy) przy współpracy z Archidiecezją Warszawską. A perłę festiwalu stanowiło misterium liturgiczne Ensemble Organum. Francuzi kierowani przez p. Marcelego Pérèsazaprezentowali w dniu 18 marca br. w kościele pw. Wszystkich Świętych śpiewy na Triduum Paschalne według tradycji benewenckiej.

Pierwszą część koncertu obejmowała liturgja adoracji krzyża. Chorał ten sięgał swemi korzeniami późnego antyku; czasów, gdy powstawała liturgja rzymska, a językiem liturgicznym była jeszcze greka. Jak pisze Marceli Pérès: „w śpiewach tych odbija się echo pierwszych liturgii, które z Jerozolimy rozprzestrzeniły się na kraje basenu Morza Śródziemnego.”

Na zakończenie artyści zaprezentowali nam wczesnośredniowieczne czuwanie paschalne i fragment (Kyrie) Mszy Zmartwychwstania Pańskiego.

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji festiwalu „Śmierć unplugged 2012” ! Dalsze słowa są zbędne, niech przemówi muzyka. Niech będzie dla nas wprowadzeniem w tajemnice liturgij Triduum, celebracji Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa.

[youtube RUfKzj_NImU]

 

[youtube tYurxNM_AZw]

 

[youtube 8DNk704EOfY]

 

[youtube BwAaJjjDnD4]

Autor: Krusejder

Za: Młot na posoborowie (5 kwietnia 2012) | http://przedsoborowy.blogspot.com/2012/04/ensemble-organum-w-warszawie-video.html

Skip to content