Aktualizacja strony została wstrzymana

Sąd w Radomiu: Homoseksualizm rodzajem dewiacji

Sąd Okręgowy w Radomiu umorzył postępowanie w sprawie rzekomego zniesławienia homoseksualistów przez Sławomira Adamca, radnego miejskiego, hetmana Bractwa Kurkowego św. Sebastania, a ostatnio uhonorowanego Orderem Świętego Kazimierza. Chodzi o sprawę „Źywej Biblioteki”, którą w w Radomiu chciało zorganizować stowarzyszenie Pracownia Różnorodności. Na skutek protestów została przeniesiona do prywatnego lokalu. Za nazwanie homoseksualizmu „rodzajem dewiacji” Przemysław Szczepłocki pozwał do sądu wiceprezydenta Ryszarda Fałka i radnego Sławomira Adama. Wyrok Sądu Okręgowego jest prawomocny.

„Cieszę się z postanowienia sądu apelacyjnego w Radomiu o umorzeniu postępowania karnego wobec mnie, wniesionego przez oskarżyciela prywatnego, o rzekome zniesławienie osób homoseksualnych” – powiedział Sławomir Adamiec. „Od początku czułem się osobą pokrzywdzoną, ponieważ formułowano wobec mnie szereg niesprawiedliwych ocen, zarzucając mi homofobiczne i nietolerancyjne postępowanie. Źądano nawet usunięcia mnie z pracy, grożono pikietami pod domem. Sąd uzasadnił, że nie obraziłem nikogo, krytykując obecność „Źywej Biblioteki” w radomskiej Resursie. Mam nadzieję, że po postanowieniu sądu zwykli ludzie i osoby publiczne, nie będą się bały wypowiadać krytycznych opinii na temat wszystkiego co stoi w sprzeczności z prawem naturalnym. Dziękuję również mojej rodzinie i wszystkim osobom, które wspierały mnie w tych trudnych dla mnie miesiącach walki o prawdę” – dodał.

W uzasadnieniu wyroku czytamy, że apelacja okazała się zasadna poprzez błędne przyjęcie, że Przemysławowi Szczepłockiemu przysługuje status osoby pokrzywdzonej. Doprowadziło to do uchylenia zaskarżonego wyroku i umorzenia postępowania. W konsekwencji uznania na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Karnego, że Szczepłocki nie może być uznany za osobę pokrzywdzoną, sąd nie analizował pozostałych zarzutów z apelacji. Dalsza część uzasadnienia brzmiała: „Strony wcześniej się nie znały, nie kontaktowały. Oskarżeni niewątpliwie nie mieli zamiaru pomawiać Szczepłockiego jako jednostkę. Odnosili się do homoseksualizmu w ogóle, nie wskazując żadnych konkretnych grup czy jednostek”.

za:ekai.pl

Za: Polska Federacja Ruchów Obrony Å»ycia () | http://www.prolife.com.pl/pg/pl/wiadomosci/homoseksualizm_rodzajem_dewiacji.html | Homoseksualizm rodzajem dewiacji

Skip to content