Likwidatorzy stoczniowego majątku żądają blisko 23 mln zł premii

Aktualizacja: 2012-03-26 9:22 am

Dwaj byli członkowie zarządu spółki Bud Bank Leasing zarządzającej kompensacją majątku stoczni w Gdyni i Szczecinie domagają się wielomilionowych premii za przeprowadzenie procesu likwidacji obu stoczni. Poseł PiS Janusz Śniadek jest oburzony i wysłał do ministra Skarbu Państwa zapytanie poselskie, w którym domaga się wyjaśnienia i ujawnienia zasad wynagradzania państwowej spółki.

– Czy faktem jest, że zatrudnione przez rząd osoby likwidujące polskie stocznie domagają się od Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa premii za likwidację-kompensację Stoczni Gdynia i Stoczni Szczecin w wysokości ponad 22 milionów złotych? – pyta ministra poseł.

Bud Bank Leasing jest spółką córką Agencji Rozwoju Przemysłu, której właścicielem jest resort skarbu. W 2009 r. BBL została wybrana na zarządcę kompensacji, czyli podziału i sprzedaży stoczniowego majątku. Resort skarbu nie zamierza zapłacić wysokich premii. W jego opinii, Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia pomiędzy odwołanymi w lutym 2011 r. przez radę nadzorczą BBL byłymi członkami zarządu a spółką Bud Bank Leasing sp. z o.o.

– Ministerstwo Skarbu Państwa pokrywa niezbędne koszty i wydatki postępowania kompensacyjnego, jednakże nie można przyjąć, iż w tej kategorii mieści się dodatkowe wynagrodzenie dla członków zarządu BBL – poinformowała Magdalena Kobos, rzecznik prasowy MSP.

Potwierdziła, że wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej złożonym przez Mirosława Bryska oraz Romana Nojszewskiego (byłych członków zarządu spółki BBL) Skarb Państwa został wezwany do zapłaty kwoty 11,5 mln zł na rzecz każdego z wnioskodawców tytułem wynagrodzenia wynikającego z umów o pracę z BBL. Minister Skarbu Państwa odmówił zawarcia ugody i 2 lutego 2012 r. sprawa została zakończona. Jak poinformowała, do Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa nie wpłynął pozew w tej sprawie.

– W naszej ocenie ewentualnym podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę premii byłym członkom zarządu jest tylko i wyłącznie spółka Bud Bank Leasing – wyjaśnia Kobos.

źródło: portalmorski.pl

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=54150 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]