- Bibula – pismo niezalezne - https://www.bibula.com -

Ukraina: Zamalowano pomnik holocaustu

21 marca nieznani sprawcy zamalowali czerwoną i niebieską farbą pomnik „ofiar holocaustu” we Lwowie. Na pomniku umieszczono napis: „upokarzający zarówno Żydów, jak i Ukraińców”. Pomnik został wyczyszczony, a ukraińska policja wszczęła w tej sprawie dochodzenie.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Komentarz Redakcji [xPortal.pl]: Społeczeństwa europejskie są na każdym kroku nachalnie epatowane holocaustem za pomocą telewizji, prasy, radia, środków multimedialnych, a w coraz większym zakresie także szkolnictwa. Na promocję żadnego innego tematu nie łoży się tak wielkich funduszy i nie poświęca mu tylu publikacji. Niektórzy politolodzy opisują ów fenomen jako „religię holocaustu” bądź „przedsiębiorstwo holocaust”. Kiedy w końcu w poszczególnych krajach dochodzi do reakcji alergicznych, liberalne środowiska opiniotwórcze przy wsparciu mediów natychmiast interpretują je jako przejawy „odradzania się antysemityzmu”, na który lekarstwem ma być… jeszcze intensywniejsze promowanie holocaustu. (A.D.)