Aktualizacja strony została wstrzymana

Portugalia: bezrobocie najwyższe od lat, wzrost pomocy Kościoła dla ubogich

Z danych portugalskiego Caritasu wynika, że w roku ubiegłym liczba osób zwracających się o pomoc do tej instytucji wzrosła o 91 procent.  Codziennie po wsparcie materialne zgłasza się ok. 250 osób, w tym także ludzie wykształceni, przedstawiciele takich zawodów jak adwokaci, nauczyciele czy architekci, które były dotychczas uważane za dobrze sytuowane. Tendencja wzrostowa utrzymała się także w pierwszych miesiącach 2012 roku.

Niestety, nasze możliwości są ograniczone i nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim w wystarczającym stopniu, tym bardziej że szybko przybywa liczba tzw. nowych ubogich – powiedział szef Caritas Portugalia, Eugenio Fonseca. Jednocześnie władze Caritas poinformowały że w związku z rosnącą falą ubóstwa wśród Portugalczyków żyjących w Luksemburgu, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii wkrótce uruchomiona zostanie specjalna linia wsparcia dla emigrantów.

Obecnie w Portugalii panuje bezrobocie najgorsze od 35 lat. Wynosi ono niemal 15 procent.

Za: nacjonalista.pl | http://www.nacjonalista.pl/2012/03/20/portugalia-bezrobocie-najwyzsze-od-lat-wzrost-pomocy-kosciola-dla-ubogich/

Skip to content