Polska: Nie będzie debaty księży Stehlina FSSPX i Grygiela FSSP

Aktualizacja: 2012-03-19 8:16 am

21 kwietnia br. odbędzie się w Warszawie organizowana przez Instytut Summorum Pontificum trzecia konferencja z cyklu „Zwróćmy się ku Panu”, której tytuł w tym roku nawiązuje do tytułu znanej książki prof. Dietricha von Hildebranda i brzmi: „Koń trojański w mieście Boga? Pytania na 50-lecie II Soboru Watykańskiego”.

Ks. dr W. Grygiel FSSP

Ks. dr W. Grygiel FSSP


Ks. Jan Berg, przełożony generalny FSSP

Ks. J. Berg FSSP

Ostatnim punktem konferencji miała być dyskusja panelowa „Jaka Tradycja w Kościele XXI wieku?” z udziałem ks. Karola Stehlina, przełożonego wschodnioeuropejskiego dystryktu Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X, oraz ks. dr Wojciecha Grygiela, przełożonego krakowskiego domu Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra i prodziekana wydziału filozofii Uniwersytetu Jana Pawła II. Wczoraj jednak ks. Grygiel ogłosił na łamach swego bloga, że choć „z zaciekawieniem przyjął propozycję wystąpienia w panelu dyskusyjnym z ks. Karolem Stehlinem” i „bardzo ceni sobie możliwość takich debat”, to jednak – na skutek interwencji ks. Jana Berga, przełożonego generalnego Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra –  nie będzie mógł wziąć udziału w zaplanowanej debacie.

„Zaraz po ogłoszeniu programu konferencji – pisze ks. Grygiel – dotarła do mnie bardzo grzeczna prośba od mojego generała – ks. Johna Berga – o nieangażowanie się w jakiekolwiek publiczne dysputy w sprawach SSPX. Oznaczało to także, że w debacie z ks. Stehlinem wystąpić mi nie wolno. Jeżeli ktoś rzeczywiście na mnie do generała naskarżył – a uważam, że taki scenariusz jest całkiem realny – to odniósł swój efekt”.

O powodach, dla jakich ks. Jan Berg FSSP zabronił mu udziału w debacie, podobnie jak o tym, na czyje skargi mogło narazić go przyjęcie zaproszenia do udziału we wspomnianej konferencji, ks. Grygiel milczy.

(źródło: tksdk.blogspot.com, 18 marca 2012).

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=53731 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]