Aktualizacja strony została wstrzymana

Rabini ostrzegają: „Moralność chrześcijańska osłabia; Oszczędzanie cywilów wroga – niesłuszne”

Rabiniczna Rada Ameryki (The Rabbinical Council of America – RCA) wezwała Izrael do zmiany wewnętrznych przepisów obowiązujących w armii izraelskiej, gdyż, jak powiedział rabin Basil Herring, wice prezydent RCA: „Nasza tradycyjna wrażliwość podpowiada nam, że nie jest słusznym narażanie życia naszych żołnierzy w celu minimalizowania życia cywilów drugiej strony”. Stwierdzenie to padło po trzydniowej inspekcji Izraela i wizycie rannych żolnierzy przez członków Rady Rabiniczej. „Tak jak wszyscy Żydzi, my członkowie RCA zawsze podziwiamy niezrównane moralne standardy zaangażowanych militarnie sił izraelskich, podziwiamy wrażliwość wobec cierpienia cywilów i innych niewinnych, którzy znaleźli się w tym tyglu wojny” – mówi rabin Herring, i podkreśla, że: „Dzisiaj jednak istnieje wielka konieczność dyskusji, co najmniej dyskusji, na temat znalezienia odpowiedzi na [działania] takich wrogów jak Hezbollah”.

Rabin Basil Herring, wypowiadając swe oświadczenie w imieniu Rady Rabiniczej stwierdził, że nie jest ono decyzją wiążącą Żydów (Halacha), lecz jest „naszym zrozumieniem tradycyjnych żydowskich wartości”.

Krytyka działań armii izraelskiej przez Radę Rabiniczą została poparta i rozwinięta przez rabinów z Izraela: Shmuel Eliyahu z Safed i Tzefania Drori z Kiryat Shmona. Mając na myśli [domniemane] delikatne zachowanie się armii izraelskich, rabin Eliyahu powiedział, że „Powodem tego, że przegraliśmy wojnę jest to, że skorumpowana moralność naszej armii mówi aby nasi żołnierze narażali swe życie celem ochrony życia cywilów wroga.” Rabin Drori mówi wprost: „Antysemici domagają się tego abyśmy zachowywali chrześcijańską moralność podczas gdy nasi wrogowie zachowują się jak barbarzyńcy”, i oskarża wojsko izraelskie o to, że zachowywało „chrześcijańską moralność”, co czyniło na swój własny rachunek, czyli bez wsparcia rabinów.

Trzy tygodnie temu, rabin Dov Lior oświadczył w imieniu Rady Rabinów Yesha, że „W tej wojnie nie ma niewinnych […] Wszelki rodzaj chrześcijańskiej moralności osłabia ducha naszej armii i naszego kraju [nacji], i kosztuje nas życie naszych żołnierzy i cywilów.”

KOMENTARZ BIBUŁY: Ot, moralność rabinicza, moralność talmudyczna, moralność żydowska – w pigułce. Można ją ująć w dwa przykazania. Przykazanie pierwsze: Będziesz miłował boga swego: człowieka żydowskiego, nade wszystko. Przykazanie drugie: Będziesz nienawidzić wszystkiego co chrześcijańskie.

Niech wypowiedzi rabinów wydrukują sobie i czytają codziennie filosemici uczestniczący w „dialogu” katolicko-żydowskim. Może wreszcie dostrzegą bezsens takich „dialogów”, może wreszcie ujrzą niebezpieczeństwo Talmudu i myślenia wyznawców tej najbardziej rasistowskiej, szowinistycznej i niemoralnej księgi spisanej ludzką ręką. I to Talmud właśnie, nie żadna Tora, jest najważniejszą wykładnią myślenia i działania pobiblijnego żydostwa. To Talmud, powstały w tradycji nienawiści do chrześcijaństwa, dzieli ludzkość na dwie kategorie: Żydów – władców tego świata, i goyim, podludzi mającym im służyć.

Wyznania rabinów nie są niczym nowym, są kwintesencją Talmudu, kontynucją wielowiekowej nienawiści do Prawa Bożego, do Nauki Chrystusa.

 

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content