Słowa papieży objęte prawami autorskimi! – Symonia czy roztropność?

Aktualizacja: 2006-01-23 12:00 am

Po raz pierwszy w historii Kościola, wszystkie dokumenty papieskie, włączając w to encykliki papieskie, objęte zostaną prawami autorskimi Copyright, ogłosił Watykan. Prawa autorskie będą należały do watykańskiego wydawnictwa Liberia Editrice Vaticana. Edykt ten zakłada, ze nie tylko mająca być opublikowana za dwa dni pierwsza Encyklika papieża Benedykta XVI Deus Caritas Est, ale i poprzednie dokumenty papieskie i encykliki: Jana Pawła II, Jana Pawła I, Pawła VI i Jana XXIII – do 50 lat wstecz – zostaną objęte prawami Copyright.
Edykt podpisany został 31 maja 2005 roku przez Sekretarza Stanu kard. Angelo Sodano, a wszedł w życie miesiąc temu po spotkaniu prawników watykańskich.
Najczęstszą reakcją na decyzję Watykanu jest wielkie zaskoczenie. Vittorio Messori, znany dziennikarz włoski, powiedział, że wydany edykt “wprawił go w zdumienie i zaalarmował go, [ponieważ] będzie to całkowicie negatywne i absolutnie dewastujące dla wizerunku Watykanu. […] Słowa papieży powinny być dostępne całkowicie bezpłatnie.”

KOMENTARZ BIBUŁY: Trudno zgadnąć co stoi za taką decyzją Watykanu. Istnieje niebezpieczeństwo nazwania tego wprost: symonią. Z praktycznego punktu widzenie istnieje też realne niebezpieczeństwo przeinaczania słów dokumentów papieskich celem uniknięcia bezpośredniego cytowania tekstów i związanego z tym uiszczania opłat związanych z prawami autorskimi Copyright. Z drugiej jednak strony, być może byłby to jakiś sposób na zabezpieczenie tekstów przed ich zniekształcaniem, co miało miejsce np. w Stanach Zjednoczonych, gdzie niektórzy biskupi dopuszczali się świadomej manipulacji słowami. Byłoby też pewnym biczem na wydawnictwa pseudokatolickie zniekształcające dokumenty kościelne. Trudno na razie zgadnąć jakie są głębsze cele takiej decyzji, choć należy się jednak zgodzić ze słowami Vittorio Messori, bowiem nakładanie jakiegokolwiek “podatku” na słowa Papieży, jest niegodne Kościoła.

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=53 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]