Aktualizacja strony została wstrzymana

Jak odmówić kontroli w nowojorskim metrze – poradnik dla podróżnych

W ramach tzw. walki z terroryzmem, w lipcu zeszłego roku policja wprowadziła w nowojorskim metrze kontrole podręcznego bagażu podróżnych, jak twierdzono „wybieranych losowo”. Pomimo krytyki nie tylko środowisk walczących z systematycznym ograniczaniem praw gwarantowanych przez Konstytucję, ale także i zwykłych obywateli widzących bezsens, nieskuteczność i nadużycia w przeprowadzaniu tego typu akcji, 11 sierpnia br. Sąd Apelacyjny Drugiego Wydziału w Nowym Jorku U.S. Court of Appeals for the 2nd Circuit podtrzymał decyzję o zgodności z Konstytucją przeprowadzania takich kontroli oraz wyraził opinię o ich słuszności i konieczności.

Wobec tej sytuacji, grupa obywateli przygotowała „Przewodnik dla odmawiających poddaniu się kontroli w nowojorskim metrze”. Jako, że wiele z zawartych w nim uwag ma szersze zastosowanie, warto przytoczyć kilka jego fragmentów.

  • Możesz nie wyrazić zgody na przeszukanie. Komisarz policji nowojorskiej Raymond Kelly powiedział, że możesz nie zgodzić się na przeszukanie i „odwrócić się i odejść”. Jeśli zostaniesz zatrzymany, zachowuj się spokojnie i grzecznie. Nigdy, pod żadnym pozorem, nie wdawaj się w sporną wymianę zdań z policjantem, nigdy nie podnoś głosu w rozmowie z policjantem. Odpowiedz stanowczo lecz grzecznie, że nie wyrażasz zgody na kontrolę (Officer, I do not consent to any searches. I’m going to exit the station.) i natychmiast opuść stację metra. Nie próbuj wchodzić na tę stację tym samym wejściem – jeśli zostaniesz zauważony, możesz być aresztowany.
  • Zamknij buzię i nie pokazuj dokumentów. Policja niekiedy prosi o okazanie dokumentów – powiedz grzecznie, że nie wyrażasz zgody na kontrolę i nie pokazuj dokumentów. Pamiętaj jednak, że cokolwiek powiesz, może być użyte przeciwko tobie. Zachowuj się grzecznie lecz stanowczo, nie wzbudzaj podejrzeń i „zamknij gębę”.
  • Nie stawiaj oporu. Policja jest poinstruowana, że nie wolno im przeszukiwać ciebie bez twojej zgody, jeśli jednak mimo tego policjant podejmie decyzję o przeszukaniu, a nawet zaaresztuje cię, nie sprzeciwiaj się fizycznie. Nigdy, absolutnie nigdy nie używaj siły ani nie stawiaj oporu. Podczas całego tego przeszukiwania wypowiedz wyraźnie i stanowczo, że nie stawiasz oporu i nie zgadzasz się na przeszukanie. (Officer, I am not resisting and I do not consent to any searches.)
  • Nigdy nie uciekaj! Policjant może w takim przypadku użyć broni.
  • Zgłaszaj nadużycia. Nie próbuj kłócić się z policjantem, lecz natychmiast gdy to tylko możliwe, zgłoś nadużycia. Spisz numer i imię policjanta, zanotuj wszystko co ważne w zdarzeniu. Spisz dane świadków zdarzenia. Zgłoś się do prawnika i/lub złóż zażalenie do odpowiednich instytucji i organizacji (w Nowym Jorku np. New York City Civilian Complain Review Board).

Na stronie internetowej http://www.flexyourrights.org/ znajdują się też uwagi jak zachować się w przypadku kontroli drogowej czy wizyty policji w domu.

Skip to content